Leidinys „Šalies miškų rodikliai ir jų kaita"

Leidinys „Sodiname mišką“

Valstybinė miškų tarnyba."Paprastojo ąžuolo rinktinių medžių gilių katalogas"

Stasė Dapkūnienė."Lietuviškos bijūnų veislės"

Asta Blažytė."Senosios lietuviškos vaismedžių veislės"

Asta Baliuckienė, Stasė Dapkūnienė, Laima Šveistytė, Julius Aukštaitis. "Lietuvos augalų nacionaliniai genetiniai ištekliai (in situ)"

Asta Blažytė."Daržo augalų genetiniai ištekliai"

Aušra Bivilienė, Asta Baliuckienė, Asta Blažytė, Stasė Dapkūnienė, Laima Šveistytė."Lietuvos augalų nacionaliniai genetiniai ištekliai (ex situ)"

Aušra Bivilienė."Lietuvoje augančių daugiamečių žolių genetinė įvairovė"

Aušra Bivilienė."Lietuvoje sukurtos javų veislės, jų genetinis potencialas"

Asta Baliuckienė."Lietuvos miško genetiniai ištekliai"

Laima Šveistytė."Vaistinių ir aromatinių augalų genetiniai ištekliai"

Stasė Dapkūnienė, Judita Varkulevičienė."Raktažolių (Primula L.) morfologinių dekoratyvinių savybių  apibūdinimo aprašas"

Stasė Dapkūnienė."Žolinių bijūnų (Paeonia L.) morfologinių ir dekoratyvių savybių apibūdinimo aprašas"

Stasė Dapkūnienė."Barzdotųjų vilkdalgių veislių (Iris ‘xxx’) morfologinių ir dekoratyvių savybių apibūdinimo aprašas"

Asta Blažytė."Lietuviškos juodojo serbento ir paprastojo agrasto veislės"

Stasė Dapkūnienė."Raganių (Clematis L.) morfologinių ir dekoratyvių savybių apibūdinimo aprašas"

Regina Juodkaitė, Stasė Dapkūnienė."Tulpių (Tulipa L.) morfologinių ir dekoratyvių savybių apibūdinimo aprašas"

Stasė Dapkūnienė, Simas Gliožeris."Skiauteručių (Lophospermum D.Don) morfologinių ir dekoratyviųjų savybių apibūdinimo aprašas"

Stasė Dapkūnienė."Jurginų (Dahlia Cav.) morfologinių ir dekoratyvių savybių apibūdinimo aprašas"

Stasė Dapkūnienė, Asta Baliuckienė, Raimondas Baltrėnas."Augalų nacionaliniai genetiniai ištekliai Lietuvos parkuose ir sodybose"

Stasė Dapkūnienė, Simas Gliožeris."Gumbinių begonijų (Begonia tuberhybrida Voss) morfologinių ir dekoratyviųjų savybių apibūdinimo aprašas"

Stasė Dapkūnienė, Simas Gliožeris."Dvispalvių kaladžių (Caladium bicolor (Aiton) Vent.) veislių morfologinių ir dekoratyviųjų savybių  aprašas"

Stasė Dapkūnienė, Rita Maršelienė."Viendienių (Hemerocallis L.) morfologinių ir dekoratyvių savybių apibūdinimo aprašas"

Laima Šveistytė."Vaistinių augalų sėklų įvairovė"

Stasė Dapkūnienė, Rita Maršelienė."Lelijos (Lilium L. ) veislių morfologinių ir dekoratyvių savybių apibūdinimo aprašas"

Stasė Dapkūnienė, Gitana Štukėnienė."Kardelio (Gladiolus L. ) veislių morfologinių ir dekoratyvių savybių apibūdinimo aprašas"

Atnaujinimo data: 2023-09-23