Komisijos:

1. Komisija įvertinti valstybės tarnautojų pareigybes

Valstybinės miškų tarnybos direktorius 2024 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 102-24-V „Dėl Valstybinės miškų tarnybos pareigybių sąraše esančių Valstybės tarnautojų pareigybių peržiūros komisijos sudarymo“ sudarė komisiją, kuriai pavedė įvertinti visų Valstybinės miškų tarnybos valstybės tarnautojų pareigybes, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patvirtintas rekomendacijas. Komisijos sudėtis:

 • Karolis Mickevičius, direktoriaus pavaduotojas, Komisijos pirmininkas;
 • Rasa Bielevičienė, Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Lukas Kovalčikas, Miškų ūkio priežiūros skyriaus vyresnysis patarėjas;
 • Jolanta Nainienė, Miško genetinių išteklių skyriaus vyriausioji specialistė (darbdavio lygmeniu veikiančios profesinės sąjungos atstovė);
 • Živilė Žilėnienė, Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja.

Komisija savo darbą planuoja baigti iki balandžio 19 dienos ir pateikti motyvuotas išvadas dėl pareigybių, kurios neatitinka VTĮ ir VAĮ nuostatų su siūlymu:

 • naikinti valstybės tarnautojo pareigybę ir vietoje jos steigti darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį pareigybę;
 • naikinti valstybės tarnautojo pareigybę (jeigu darbuotojo funkcija yra perteklinė);
 • pareigybė gali būti tikslinama.

 

Darbo grupės:

Šiuo metu Valstybinėje miškų tarnyboje sudarytos šios darbo grupės:

 1. Dėl Valstybinės miškų tarnybos veiklos efektyvumo didinimo bei procesų ir pokyčių valdymo;
 2. Kompensacijų žemės savininkams už naujų miško plotų didinimą apskaičiavimo grupė;
 3. Naujų miškų įveisimo, inventorizacijos ir jų perdavimo įregistravimui procesų tobulinimo grupė;
 4. Potencialių miško žemės plotų žvalgymo grupė.

Atnaujinimo data: 2024-04-18