Poveikio aplinkai reikšmingumo išvadų ir išduotų leidimų ūkinei veiklai privačiuose miškuose „Natura 2000“ teritorijose statistika

 suminiai dydžiai 
(iki 2024.02.29):
 
Gauta prašymų pateikti poveikio aplinkai reikšmingumo išvadą (miško kirtimams, vidinės miškotvarkos projektams ir miško įveisimo projektams):731 
iš jų grąžinta tikslinti:203 
POVEIKISNEREIKŠMINGASREIKŠMINGASLAUKIA SPRENDIMO
išduota išvadų:33833157
Gauta prašymų leisti ūkinę veiklą (su reikšmingumo išvadomis):285 
SPRENDIMAS:LEISTINELEISTILAUKIA SPRENDIMO
iš jų priimti sprendimai leisti/neleisti ūkinę veiklą (leidimai, pranešimai):235644
Gauta prašymų leisti ūkinę veiklą (kai reikšmingumo išvados nereikalaujama):95 
iš jų priimti sprendimai leisti/neleisti ūkinę veiklą (leidimai, pranešimai):8339
Gauta vidinės miškotvarkos projektų (su reikšmingumo išvadomis):62 
SPRENDIMAS:PATVIRTINTAATMESTALAUKIA SPRENDIMO
 192122
Gauta projektų naujiems miškams įveisti (su reikšmingumo išvadomis):1 
SPRENDIMAS:PATVIRTINTAATMESTALAUKIA SPRENDIMO
 100

 

 

 

Atnaujinimo data: 2024-03-01