Antikorupcinės aplinkos kūrimas

Darbuotojų tolerancijos korupcijai nustatymo tyrimo rezultatai

Valstybinės miškų tarnybos darbuotojų tolerancijos korupcijai nustatymo 2022 m. tyrimo rezultatai

Valstybinės miškų tarnybos darbuotojų tolerancijos korupcijai nustatymo 2020 m. tyrimo rezultatai

Dovanų politika

Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų vertinimo, registravimo ir naudojimo tvarkos aprašas

Veiksmų, gavus neteisėtą atlygį, tvarkos aprašas

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos Rekomendacinės gairės dėl dovanų ir paslaugų priėmimo apribojimų

Elgesio su dovanomis principų taikymo Valstybinės miškų tarnybos darbuotojams rekomendacijos

Rekomendacijų dėl darbuotojų elgesio ir veiksmų, kai jiems siūlomas ar duodamas kyšis, skaidrės

Antikorupcinio elgesio taisyklės

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos antikorupcijos elgesio taisyklės

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos antikorupcijos taisyklės (atmintinė)

Lobistinės veiklos priežiūra

Įsakymas dėl Valstybinė miškų tarnybos lobistinės veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo

Valstybinės miškų tarnybos lobistinės veiklos priežiūros tvarkos aprašas

Bendravimo su lobistais deklaravimo atmintinė

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos rekomendacijos dėl lobistinės veiklos ir įtakos teisėkūrai

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos skrajutė „5 žingsniai skaidraus lobizmo link“

Valstybinės miškų tarnybos pateiktos patirtos lobistinės įtakos deklaracijos

Atnaujinimo data: 2023-09-23