Korupcijos prevencija

Kur ir kaip pranešti apie korupciją

Į Valstybinę miškų tarnybą gali kreiptis kiekvienas asmuo ir pranešti apie valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, neteisėtus veiksmus ar neveikimą, netinkamą pareigų vykdymą, piktnaudžiavimą suteiktais įgaliojimais ar apie veiksmus, susijusius su galima korupcija. Užtikrinama besikreipiančiojo asmens duomenų apsauga ir suteiktos informacijos konfidencialumas.

Už korupcijos prevenciją Valstybinėje miškų tarnyboje atsakingas Aplinkos ministerijos Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyrius, elektroninis paštas [email protected].

Aplinkos ministerijos Korupcijos prevencijos ,,Karštoji linija“: telefonas su atsakikliu visą parą +370 800 00201, elektroninis paštas: [email protected].

Apie korupciją galima pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai visą parą veikiančiu STT „Karštosios linijos“ telefonu Vilniuje 8-5 266 3333, elektroniniu paštu [email protected] arba palikite pranešimą STT interneto tinklapyje.

Atmintinė dėl pranešimo apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Atnaujinimo data: 2023-09-23