Lietuvos sėklinės miško bazės objektų sąrašai

Sėklinę miško bazę sudaro genetiniai draustiniai, sėkliniai ir genetiniai medynai, sėklinės miško medžių plantacijos, miško medžių klonų rinkiniai, miško medžių selekcijai skirti bandomieji miško medžių želdiniai, rinktiniai ir elitiniai medžiai, atrinkti medynai, sėklų šaltiniai ir kiti įvertinti sėklinės miško bazės objektai, įrašyti į Genetinių miško medžių išteklių informacinę sistemą (GMMIIS), iš kurių gaunama dauginamoji medžiaga. Sėklinės miško bazės objektai įrašomi į GMMIIS ir išregistruojami iš jos Genetinių miško medžių išteklių informacinės sistemos nuostatų, tvirtinamų Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus, nustatyta tvarka.

Sėklinės miško bazės objektai atrenkami vadovaujantis Valstybinės miškų tarnybos tvirtinama Genetinių miško medžių išteklių atrankos metodika ir Miško dauginamosios medžiagos nuostatais. Sėklinė miško bazė kuriama ir vystoma taikant pažangius selekcijos metodus, vadovaujantis Miško dauginamosios medžiagos nuostatų reikalavimais. Iš jos gauta dauginamoji medžiaga naudojama miškui želdinti, moksliniams tyrimams, miško medžių selekcijos ir sėklininkystės darbams vykdyti.

Atnaujinimo data: 2023-09-23