Miško naudojimas ir statistika

Valstybinė miškų tarnyba vykdo valstybinę miškų apskaitą, skelbia miškų ūkio bei miškų sektoriaus statistinius duomenis, vertina valstybinių ir privačių miškų miškotvarkos projektų kokybę – atitikimą teisės aktų reikalavimams, tvirtina ir registruoja privačių miškų vidinės miškotvarkos projektus, kontroliuoja valstybinių ir privačių miškų naudojimą, skaičiuoja pagrindinių miško kirtimų metinę normą valstybinių miškų valdytojams ir kontroliuoja jos vykdymą.

Atnaujinimo data: 2023-09-23