Administracinės paslaugos

Administracinės paslaugos

Leidimo kirsti mišką valstybinių miškų valdytojams ir naudotojams išdavimas (aprašymas)

Leidimo kirsti mišką privačių miškų savininkui išdavimas (aprašymas)

Pranešimų apie ketinimus kirsti mišką privačių miškų savininkams derinimas (aprašymas)

Leidimo savavališkai iškirstiems medžiams ir krūmams, augusiems ne miško žemėje, ir pagamintai apvaliajai medienai ištraukti arba išvežti išdavimas (aprašymas)

Pagrindinio miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikato išdavimas (aprašymas)

Pažymos apie miško sėklų kokybę išdavimas (aprašymas)

Leidimo įvežti ir naudoti miško dauginamąją medžiagą miškui želdinti išdavimas (aprašymas)

Miško dauginamosios medžiagos tiekėjų įtraukimas į MDM tiekėjų sąrašą (aprašymas)

Kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) pripažinimas miško savininkų kooperatyvine bendrove (kooperatyvu) (aprašymas)

Valstybinės miškų tarnybos išduodami leidimai, licencijos

Nepriklausomo medienos matuotojo atestato išdavimas (aprašymas)

Atnaujinimo data: 2023-09-23