Korupcijos pasireiškimo tikimybė

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo teisinis reglamentavimas

Korupcijos prevencijos įstatymas

Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir jos valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų, valstybės įmonių ir viešųjų įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, sąrašas

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas

Motyvuota išvada dėl veiklos sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė 2019 m.

Motyvuota išvada dėl veiklos sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė 2020 m.

Atnaujinimo data: 2023-09-23