Žagarės dvare įvyko seminaras apie miško genetinių išteklių išsaugojimą

Data

2022 09 21

Įvertinimas
0
20220914_110658.jpg

Rugsėjo 14 d. Žagarės dvare įvyko seminaras genetinių išteklių specialistams „Genetinių miško medžių išteklių išsaugojimas, naudojimas ir atkūrimas“, kurio metu buvo pateikti išsamūs pranešimai apie Lietuvos tarptautinius įsipareigojimas, teorinius ir praktinius miško genetinių išteklių išsaugojimo principus bei veikiančius teisinius instrumentus.

Seminare žinias gilino ir aktyviai dalyvavo 45 dalyviai, antra tiek VĮ Valstybinių miškų urėdijos specialistų turėjo galimybę mokymus sekti „Teams“ programos pagalba.

Diskusijose Saugomų teritorijų tarnybos atstovai pagrįstai kėlė jiems rūpimus klausimus, kaip suderinti aktyvias ūkines priemones su jose esančiomis į Raudonąją knygą įtrauktomis gamtos vertybėmis. Pagrindinis miško genetinių išteklių specialistų atsakymas – būtinas kompromisų ieškojimas ir susikalbėjimas.

Įžvalgomis apie Joniškio regioninio padalinio miško sėklinės bazės specifiką ir aktualijas pasidalino  seminaro šeimininkas, miško auginimo specialistas E. Čepulis.

Vėliau diskusijos nusikėlė mišką – į specialiai dalyviams parinktus miško sėklinės bazės objektus, kuriuose buvo išsakytos įvairios nuomonės ir kritinės pastabos, atskleistos padarytos klaidos, o iš klaidų, dar geriau svetimų, ir geriausiai mokintis.

Seminaro svečius svetingai priėmė ir  Žagarės dvaro patalpas suteikė Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijos Žagarės lankytojų centras. Kaip įprasta, seminare aktyviai dalyvavo ir Aplinkos ministerijos Miškų politikos grupės patarėja Z. Bitvinskaitė, vyresn. patarėjas Z. Glazko. Seminaro dalyvius pasveikino ir drąsių sprendimų palinkėjo laikinai vykdantis Joniškio regioninio padalinio vadovo funkcijas Giedrius Bronušas.

Šiemet prie seminare dalyvavusių Valstybinių miškų urėdijos Miško sėklų ir sodmenų skyriaus, Mažeikių, Joniškio regioninių padalinių atsakingų savo srities specialistų, noriai prisijungė ir Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijos atstovai.

Seminarą organizavo Valstybinės miškų tarnyba ir VĮ Valstybinių miškų urėdija.