Tarptautiniame seminare pristatyta ŠESD apskaitos pažanga ir naujovės Europoje

Data

2022 06 29

Įvertinimas
0
IMG_20220620_103014.jpg

Šių metų birželio 20-21 dienomis Varano Borghi miestelyje, Italijoje vyko Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro (angl. JRC) organizuotas seminaras žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės sektoriaus (angl. LULUCF) šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos aktualijas. Renginyje ne vieną kartą buvo paminėta ir mūsų šalis kaip sėkmingai pasiekusi nustatytą teisiškai neįpareigojantį reikalavimą – miškų tvarkymo apskaitos lygį.

Renginyje buvo aptarta Kioto protokolo LULUCF paskutiniųjų metų apskaita, ateities iššūkiai pereinant prie ES Reglamento 2018/841, nustatančio valstybių narių įsipareigojimus dėl LULUCF sektoriaus, taisyklių, taip pat dabartinės ES miškų anglies sekvestracijos problemos, šalių metodologiniai ir nacionalinės miškų inventorizacijos apskaitos pavyzdžiai. Buvo apžvelgtas Kioto protokolo LULUCF antrasis įsipareigojimų laikotarpis, pristatyta naujausia šio sektoriaus apskaita pagal LULUCF Reglamentą (ES) 2018/841, buvo aptarta natūralių trikdžių įtaka apskaitos duomenims.

Dalyvių pristatymuose buvo paminėta ir Lietuva kaip šalis, sėkmingai pasiekusi nustatytą teisiškai neįpareigojantį reikalavimą - miškų tvarkymo atskaitos lygį. Palyginus su kitomis valstybėmis, buvo pastebėtos mūsų šalies apskaitos stipriosios bei silpnosios vietos, kurias galima tobulinti.

Mūsų šalį seminare atstovavo Valstybinės miškų tarnybos Nacionalinės miškų inventorizacijos skyriaus vedėjas G. Kulbokas ir vyriausieji specialistai – L. Politika bei M. Balčius.

Seminaro metu buvo pristatytas naujesnis paties LULUCF sektoriaus šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) duomenų pateikimo formatas pagal šiais metais įsigaliosiantį LULUCF Reglamentą (ES) 2018/841 ir informacija, kaip šiuo metu valstybės narės laikosi apskaitos reikalavimų. Lietuvai pagal šį tesės aktą labiausiai reikės tobulinti nusausintų organinių dirvožemių apskaitą. Mūsų šalies atstovai informavo, kad tai jau yra numatyta šalies planuose.

Aptarta ir Europos miškų situacija. Akcentuota, kad daugelyje šalių miškuose mažėja ŠESD absorbavimas, tačiau JRC specialistų teigimu, jau yra numatomos priemonės šiai problemai spręsti.

Buvo pristatyta skirtingų geografinių programų ir modelių naudojimo praktika duomenims rinkti, skirtingų metodologijų pranašumai ir trūkumai, pavyzdžiui, palyginti gyvosios biomasės organinės anglies skaičiavimo: anglies sankaupų pokyčių ir prieaugio – praradimo metodai.

Seminaro pabaigoje akcentuota, kad Europos Sąjunga turi užsibrėžti ambicingus tikslus norint švelninti klimato kaitos efektus ir kad šalys turi ieškoti priemonių padidinti ŠESD sugėrimą LULUCF sektoriuje.