Pristatomi dvidešimt dviejų metų tarptautinio bendradarbiavimo rezultatai miško medžių sėklų kokybės tyrimų srityje

Data

2022 05 04

Įvertinimas
0
DD_kor.jpg

Nuo 2000 metų Valstybinės miškų tarnyba, bendradarbiaudama su kitų šalių miško sėklų kokybės nustatymo laboratorijomis, atliko 116 miško medžių sėklų siuntų pristatomųjų bandinių palyginamųjų tyrimų (toliau - palyginamieji tyrimai). Iš viso per 22 metus ištirtas 361 miško medžių sėklų kokybinis rodiklis.

Sėklų kokybės tyrimus tarnyboje vykdo Miško sėklų ir sodmenų kokybės skyriaus specialistai. Per dvidešimt dviejų metų laikotarpį jie bendradarbiavo su penkių šalių – Latvijos, Estijos, Čekijos, Suomijos ir Švedijos miško sėklų tyrimo laboratorijomis. Iš viso atlikta 116 miško medžių sėklų siuntų pristatomųjų bandinių palyginamųjų tyrimų.

Iš visos atliktų tyrimų gausos išskirtinas Tarptautinės sėklų tyrimo asociacijos (International Seed Testing Association, toliau - ISTA) organizuotas europinio kėnio tyrimas, į kurį buvo įtraukta daugiau kaip 20 šalių. Jo metu kėnio gyvybingumas buvo nustatomas keliais būdais: tiriant sausas sėklas biocheminiu metodu naudojant tetrazolį, tiriant mirkytas sėklas biocheminiu metodu naudojant tetrazolį ir sėklas daiginant. Visais trimis būdais skyriaus laboratorijoje atliktų tyrimų rezultatai atitiko organizatorių nustatytas rodiklių reikšmes.

Taip pat išskirtinas ir Šiaurės šalių miško medžių sėklų tinklo (Nordic Forest Tree Seed Network) organizuotas septynių šalių – Lietuvos, Latvijos, Danijos, Švedijos, Suomijos, Norvegijos ir Rusijos – laboratorijų projektas, kurio metu buvo daiginami du paprastosios eglės bandiniai. Tarnybos laboratorijos rezultatai organizatorių įvertinti puikiai. Daugiausia palyginamųjų bandinių tyrimų atlikta bendradarbiaujant su kaimyninių šalių – Latvijos ir Estijos – miško sėklų tyrimo laboratorijomis.

Platesniam ir įvairiapusiškesniam naudojamų metodikų įsisavinimui į palyginamuosius tyrimus siekiama įtraukti kuo daugiau medžių rūšių sėklų bandinių. Tačiau faktiškai aplinkinių šalių laboratorijose dažniausiai tiriamos spygliuočių sėklos, todėl ir palyginamuosiuose tyrimuose net 54 procentus sudaro 34 paprastosios eglės ir 29 paprastosios pušies bandiniai. Iš lapuočių medžių rūšių daugiausiai ištirta karpotojo beržo – 25 bandiniai (22 proc.).

Tarplaboratorinių palyginamųjų tyrimų vykdymas Valstybinės miškų tarnybos Miško sėklų ir sodmenų kokybės skyriaus laboratorijai yra tiesiog būtinas gilinant žinias. Nepaisant to, kad laboratorija nėra akredituota ISTA narė, tarp skirtingų šalių laboratorijų dirbančių pagal šias taisykles, didelių skirtumų atliekant palyginamuosius tyrimus nėra ir 94 procentai atliktų kokybinių rodiklių tyrimų atitinka reikalavimus. Periodiniai palyginamieji tyrimai padeda atnaujinti žinias, atskleisti ir įsisavinti ISTA taisyklių pokyčius, o pasitaikančių neatitikimų analizavimas, priežasčių ir prielaidų, kodėl tai nutiko, ieškojimas bei priimami sprendimai neišvengiamai veda prie nešališko, teisingo ir objektyvaus bandinių tyrimo vertinimo.

Apžvalgą galite rasti čia.