Miškų inventorizacija – duomenys, svarbūs valstybei

Data

2022 05 27

Įvertinimas
0
DSC_8812.JPG

Viena iš Valstybinės miškų tarnybos funkcijų – vykdyti nacionalinę miškų inventorizaciją. Ši funkcija reikalinga tam, kad valstybė visada žinotų tikslią miškų būklę bei jų kaitos rodiklius šalies ir administracinių vienetų lygmeniu. Rodiklių visuma ir jų tikslumas turi patenkinti strateginio miškų sektoriaus planavimo valstybės lygmeniu poreikius. Dėl to tarnybos nacionalinės miškų inventorizacijos specialistai kiekvienais metais, balandžio – spalio mėnesiais vyksta į miškus šios informacijos rinkti.

Ji renkama visoje šalies teritorijoje, net daugiau nei 16 tūkst. apskaitos vienetų – nuolatinio stebėjimo bareliuose. Vienas apskaitos barelis yra sąlyginis apskaitos vienetas, atspindintis 400 ha šalies teritorijos. Akivaizdu, kad kiekvienais metais apsilankyti tokiame skaičiuje vietų fiziškai neįmanoma, todėl per metus permatuojamas tik penktadalis visų apskaitos vienetų. Kadangi matavimai vykdomi nepertraukiamu būdu, kas penkerius metus permatuojami visi šalies miškai. Kasmetiniai rezultatai apskaičiuojami naudojantis 5 paskutinių metų apskaita.

Inventorizacijos metu nustatomi svarbiausi medžių rodikliai – rūšis, būklė, skersmuo, aukštis, tūris, prieaugis, ir kita. Vertinami ir medžių pažeidimai – pavadinimas, šaltinis, vieta, intensyvumas. Taip pat įvertinami ir kontroliuojami miško kirtimai, atkūrimas, savaiminis miško plitimas, dirvožemio bei kiti rodikliai. Iš viso matuojama virš 100 rodiklių.

Inventorizacijos specialistai matuoti vyksta grupėmis po 2, kartais 3 žmones. Kiekviena grupė penkerius metus dirba jai priskirtame inventorizacijos rajone.

Su viena iš keturių tokių grupių lankėmės Kaišiadorių rajono miškuose, kur buvo matuojami miško rodikliai viename iš 16 tūkst. barelių. Grupei vadovaujantis miškotvarkos inžinierius Česlovas Blažys ir miškininkystės specialistai Edgaras Anskaitis bei Vilius Puidokas per kiek daugiau, nei valandą surinko didžiąją dalį reikalingų duomenų iš vieno objekto.

Surinkti matavimų duomenys čia pat vietoje suvedami į lauko sąlygoms pritaikytus kompiuterius, iš kurių pusiau automatizuotai keliauja į duomenų bazes. Vėliau surinkti duomenys tikrinami, apdorojami skaičiavimo programomis ir sisteminami, peržiūrimos jų administracinės charakteristikos.

Gauti rezultatai pirmiausia naudojami statistinėms ataskaitoms parengti. Ataskaitos teikiamos ir naudojamos kasmetinėms Valstybinei miškų apskaitai, Miškų ūkio statistikai, šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) apskaitai, miškų būklės stebėsenai, bei teikiami Pasaulinei (GFRA) ir Europos (SOEF) miškų apskaitai.

Valstybinė miškų tarnyba yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, įgyvendinanti valstybės politiką gamtos išteklių (miškų, augalų nacionalinių genetinių išteklių) valdymo srityje.

Nuotr. – miškotvarkos inžinierius Česlovas Blažys ir miškininkystės specialistai Edgaras Anskaitis bei Vilius Puidokas renka ir fiksuoja medynų duomenis.