Miško medžių palikuonių bandomieji želdiniai – selekcijos pagrindas

Data

2023 01 26

Įvertinimas
1
20230124_Zeldiniu_apziura_kor.jpg

Kasmet Valstybinės miškų tarnybos Miško genetinių išteklių skyriaus specialistai savo darbų sezoną pradeda nuo bandomųjų želdinių ženklinimo, schemų patikslinimo ir biometrinių rodiklių vertinimo. Sausio 19, 20 ir 24 dienomis jie aplankė ir patikrino juodalksnio bei karpotojo beržo bandomuosius želdinius VĮ Valstybinių miškų urėdijos Dubravos ir Kuršėnų regioniniuose padaliniuose.

Tai 1999 m. serijos bandomieji želdiniai, kuriuose jau buvo įvertinti medžių biometriniai parametrai (aukštis, skersmuo, stiebo tiesumas, nulaibėjimas, šakų storis, prisegimo kampas ir medienos kietumas) ir pagal juos atrinktos geriausios šeimos bei jų individai, turintys aukščiausią selekcinį indeksą. Vegetatyvinė medžiaga panaudota sėklinėms plantacijoms įveisti.

Miško medžių palikuonių bandomieji želdiniai skirti įvertinti rinktinių medžių, jų klonų ir populiacijų palikuonių, hibridų ir introdukuotų medžių rūšių paveldimąsias savybes. Genetinių miško medžių išteklių informacinėje sistemoje šiuo metu registruoti 16 medžių rūšių bandomieji želdiniai. Selekcija vykdoma ne tik pagrindinių, bet ir rečiau mūsų miškuose pasitaikančių rūšių: bekočio ąžuolo, paprastojo buko, europinio maumedžio, platanalapio klevo, skroblo ir kt. Šiuo metu registruoti 189 bandomieji želdiniai, kurie auga bendrame 190 ha plote. Seniausi iš jų, yra paprastosios pušies bandomieji želdiniai, kurie įveisti 1960 metais.

Visą bandomųjų želdinių sąrašą galite rasti čia:

Palikuonių bandomieji želdiniai

Šiais metais Valstybinei miškų tarnybai bendradarbiauti ir papildyti miško medžių selekcijoje naudojamų rodiklių sąrašą medienos mechaninių savybių rodikliu – tamprumu – pasiūlė Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras. Apžiūrėtuose bandomuosiuose želdiniuose medienos tamprumui nustatyti atrinkta po 12 medžių iš selekciniu požiūriu geriausių ir prasčiausių šeimų.

Tyrimo tikslas – ištirti ir palyginti geriausių Lietuvos karpotojo beržo ir juodalksnio šeimų palikuonių medienos savybes skirtinguose kilmės regionuose. Taip pat – nustatyti skirtingo plastiškumo šeimų palikuonių karpotojo beržo ir juodalksnio medienos mechanines savybes bei jų ryšį su kitais medžių rodikliais. Darbas svarbus ir vietiniu, ir tarptautiniu mastu, nes bandomuosiuose želdiniuose buvo pasodintos ir Švedijos karpotojo beržo bei juodalksnio šeimos. Tikimasi, kad gauti rezultatai turės teigiamos įtakos miško medžių selekcijai, miškų plėtrai ir gerinimui.

Valstybinė miškų tarnyba yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, kuri įgyvendina valstybės politiką gamtos išteklių (miškų, augalų nacionalinių genetinių išteklių) valdymo srityje.