Įregistruoti mišku inventorizuoti plotai Verkių regioniniame parke

Data

2022 05 17

Įvertinimas
0
Gulbinai_zemelapis_1.png

2022 m. gegužės 16 dieną Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre įregistruoti mišku inventorizuoti plotai žemės sklype, kadastro Nr. 0101/0002:442, esančiame Verkių regioniniame parke. Mišku inventorizuoti plotai įregistruoti pagal sklypo valdytojo – Nacionalinės žemės tarnybos 2022 m. balandžio 21 d. prašymą.

Pagal šį prašymą, Valstybinė miškų tarnyba nustatyta tvarka atliko pateiktų duomenų patikrą ir nustatė, kad mišku inventorizuoti plotai (iš viso – 3,4 ha) minėtame sklype atitinka Lietuvos Respublikos Miškų įstatyme miškui ir miško žemei keliamus reikalavimus. Sprendimas priimtas vadovaujantis teisės aktais bei pateiktais dokumentais, laikantis nustatytų procedūrų.

Pastaruoju metu dėl šio sklypo viešojoje erdvėje buvo kilęs nemažas atgarsis. Dėl, neva, „sunkiai paaiškinamų sprendimų“, susijusių su šiuo sklypu, tiesiogiai ir netiesiogiai buvo apkaltintos keletas valstybinių institucijų, tarp jų – ir Valstybinė miškų tarnyba. Matydama ne visiškai tiksliai ir galbūt tendencingai pateiktus situacijos vertinimus, Valstybinė miškų tarnyba dar š. m. gegužės 3 dieną viešai pateikė tikslią informaciją apie sklype vykdytus miško inventorizacijos veiksmus ir visą priimtų sprendimų istoriją nuo 1976 metų.

Valstybinė miškų tarnyba yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, įgyvendinanti valstybės politiką gamtos išteklių (miškų, augalų nacionalinių genetinių išteklių) valdymo srityje.