Apie nacionalinę miškų inventorizaciją – naujame Valstybinės miškų tarnybos leidinyje 

Data

2022 05 30

Įvertinimas
0
Leidinys_NMI_1998-2017.jpg

Valstybinė miškų tarnyba išleido leidinį „Lietuvos nacionalinė miškų inventorizacija 1998-2017. Nuo matavimų iki sprendimų“, kuriame pateikti, išanalizuoti ir apibendrinti keturių tęstinės nacionalinės miškų inventorizacijos penkmečių (1998 – 2017 metų) duomenys.

Leidinyje pateikti svarbiausi Lietuvos miškų rodikliai ir jų kaitos tendencijos dvidešimties metų (1998–2017) laikotarpiu. Duomenys apie miškų plotus, medžių stiebų tūrius, prieaugį, jų struktūrą, brandžius medynus, miškų rūšinę struktūrą ir daugybę kitų rodiklių, jų kaitą yra pateikiami pagal miškų nuosavybes bei apskritis.

Pateiktos atliktų matavimų apimtys, matavimų kontrolės rezultatai, įvertintas gautų rodiklių tikslumas ir patikimumas. Pirmą kartą plačiam skaitytojų ratui pateikiami metodiniai sprendimai bei normatyvai CO2 absorbcijoms bei anglies balansui miškų ekosistemose, taip pat visose kitose žemės naudmenose įvertinti.

Siekiant kontroliuoti miškų atkūrimą, pasiūlytas miško žemės panaudojimo balansas. Išanalizuota medynų našumo apskaitos patirtis Lietuvoje, sudaryti medynų našumo balansai pagal miškų nuosavybę bei miškų grupes. Išryškinta medynų amžiaus struktūros tolygumo svarba, siekiant tolygaus miškų našumo ir atitinkamo jo panaudojimo.

Atskleisti medynų našumo ir jo struktūros kaitos dėsningumai leidinyje leido įvertinti potencialų tarpinį miško naudojimą artimiausiam dešimtmečiui, o pagrindinį naudojimą – trims dešimtmečiams. Daug dėmesio skirta miškų inventorizacijos sistemai kurti ir tobulinti, derinti sklypinę miškų inventorizaciją su atrankine ypač vertinguose, pavyzdžiui bręstančiuose ir brandžiuose medynuose. Pateikti šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės sektoriuje rezultatai, gairės šiai apskaitai tobulinti.

Leidinyje pateikiamos ir 59 svarbiausių miškų rodiklių statistinės lentelės, skirtos tūrio prieaugiui, jo balansui, medynų retinimuisi detalizuoti bei šiuo pagrindu potencialiam tarpiniam ir pagrindiniam miško naudojimui pagrįsti. Nacionalinė miškų inventorizacija užtikrina inventorizuojamų rodiklių įvertinimą su žinomu patikimumu, be poslinkio, kas yra labai svarbu aukštos kokybės informacijos vartotojams, priimantiems sprendimus šalies lygmenyje.

Leidinys skiriamas miškininkystės praktikoje ir moksle tiek Lietuvoje, tiek užsienyje dirbantiems specialistams, studentams, politikams, visiems besidomintiems  miškais, jų būkle, medienos ištekliais, jų išsaugojimu, naudojimu ir atkūrimu. Jis išleistas lietuvių ir anglų kalbomis.

Leidinį galite rasti čia: NMI internetui.pdf (lrv.lt)

Valstybinė miškų tarnyba yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, įgyvendinanti valstybės politiką gamtos išteklių (miškų, augalų nacionalinių genetinių išteklių) valdymo srityje.