55 procentais išaugo pavojingiausio eglės liemenų kenkėjo populiacija

Data

2022 10 04

Įvertinimas
0
zievegrauzio_tipografo_nudziovintas_eglynas.jpg

Valstybinė miškų tarnyba 2022 metais tęsė žievėgraužio tipografo populiacijos monitoringą. Kenkėjo skraidantys vabalai buvo gaudomi specialiomis gaudyklėmis. Jos buvo iškabintos Valstybinių miškų urėdijos 22 regioninių padalinių eglynų šviežiose kirtavietėse. Per visą žievėgraužio tipografo skraidymo sezoną 2022 metais sugauta 55 procentais daugiau vabalų nei 2021 metais, atitinkamai 8659±494 ir 5570±304 vnt./gaudyklėje. Gausiausias žievėgraužių skraidymas 2022 metais fiksuotas centrinėje Lietuvos dalyje (žiūrėti 1 pav.).


1 pav. Žievėgraužio tipografo skraidančių vabalų gausa Lietuvos eglynuose 2022 metais

Kenkėjo populiacija, lyginant su 2021 metais, padidėjo net 8 Valstybinės miškų urėdijos regioniniuose padaliniuose iš 9 (žiūrėti 2 pav., iki 2022 metų kenkėjo monitoringas buvo vykdomas 9 regioniniuose padaliniuose, todėl lyginami tik iš jų gauti duomenys). Ir tik vieninteliame Telšių regioniniame padalinyje sugauta mažiau vabalų nei pernai. Labiausiai išaugo kinivarpų populiacija Prienų, Rokiškio ir Trakų regioniniuose padaliniuose – apie 2,3 karto. Ignalinos ir Kuršėnų regioninių padalinių eglynuose žievėgraužio tipografo populiacija išliko gan panaši kaip pernai. Daugiausiai žievėgraužio tipografo vabalų sugauta Prienų regioninio padalinio teritorijoje, mažiausiai – Telšių regioniniame padalinyje.


2 pav. Bendras žievėgraužio tipografo populiacijų gausumas atskiruose regioniniuose padaliniuose 

Pirmos generacijos sugautų vabalų vidutinis kiekis 2022 metais buvo 56 procentais gausesnis nei pernai. Pirmos generacijos skraidymo metu sugautų vabalų kiekis buvo didesnis aštuoniuose Valstybinių miškų urėdijos regioniniuose padaliniuose iš devynių, lyginant su 2021 metais (žiūrėti 3 pav.). Gausiausia pirma žievėgraužio tipografo generacija buvo Panevėžio, Prienų, Trakų ir Rokiškio regioniniuose padaliniuose. Prienų padalinyje ji išaugo 2,6 karto, Trakų – 2,5 karto, Rokiškio – 2,4 karto, Panevėžio – 1,9 karto. Ignalinos, Raseinių bei Kuršėnų regioniniuose padaliniuose pavasarinė kenkėjo populiacija išliko gan panaši kaip ir pernai. Ir tik Telšių regioniniame padalinyje žievėgraužio tipografo skraidančių vabalų skaitlingumas sumenko. 


3 pav. Pirmos generacijos žievėgraužio tipografo gausumas atskiruose regioniniuose padaliniuose

Antros generacijos žievėgraužio tipografo vabalų gausa 2022 metais išaugo 54 procentais, lyginant su 2021 metais. Ji padidėjo aštuoniuose Valstybinių miškų urėdijos regioniniuose padaliniuose iš devynių (žiūrėti 4 pav.). Gausiausia antroji generacija fiksuota Raseinių, Trakų ir Dubravos regioninių padalinių eglynuose, menkiausia – Ignalinos. Dubravos padalinyje ji išaugo 3,1 karto, Trakų – 2,0 kartus, Raseinių – 1,3 karto. Antra generacija buvo mažesnė tik Ignalinos regioniniame padalinyje ir sumenko vos 6 procentais.


4 pav. Antros generacijos žievėgraužio tipografo gausumas atskiruose regioniniuose padaliniuose

Aktyviausiai pirmos generacijos žievėgraužio tipografo suaugėliai skraidė gegužės mėnesio pirmoje pusėje. Antroji kenkėjo generacija masiškiausiai skraidė liepos mėnesio antroje ir trečioje dekadose. 

1 lentelė. Vidutinis sugautų žievėgraužio tipografo vabalų kiekis gaudyklėje per 2022 metų skraidymo sezoną

VĮ VMU Regioninis padalinys Sugauta vabalų vnt. gaudyklėje (± standartinė paklaida)
I generacija II generacija Viso
Anykščių 5441±321 1691±284 7132±384
Dubravos 6198±915 2514±949 8711±933
Ignalinos 4268±625 830±107 5098±606
Joniškio 6239±976 3299±958 9537±1730
Jurbarko 4570±632 2449±632 7019±975
Kazlų Rūdos 5110±1232 1760±647 6871±1626
Kretingos 4837±1650 2171±658 7009±1792
Kuršėnų 6969±1077 1866±312 8835±867
Mažeikių 4460±524 1773±170 6233±396
Nemenčinės 8079±1391 1983±527 10062±1395
Panevėžio 9619±2126 1217±266 10836±2074
Prienų 9035±1294 1939±528 10974±1187
Radviliškio 9659±1144 3481±484 13140±1194
Raseinių 5989±825 3205±864 9194±1478
Rokiškio 7677±934 1287±501 8964±1107
Šakių 6222±733 2066±396 8288±882
Šalčininkų 8440±223 1548±349 9989±482
Šilutės 6798±993 2179±601 8977±1341
Tauragės 3678±1031 1917±423 5595±1012
Telšių 3135±266 1554±432 4689±297
Trakų 7798±1163 2830±462 10628±1195
Ukmergės 5303±700 3500±985 8804±1447
Vidutiniškai: 6342±266 2139±132 8481±321


Absoliučiai daugiausia žievėgraužio tipografo vabalų per skraidymo sezoną sugauta Radviliškio (13140±1194 vnt./gaudyklėje), Prienų (10974±1187 vnt./gaudyklėje), Panevėžio (10836±2074 vnt./gaudyklėje), Trakų (10628±1195 vnt./gaudyklėje) ir Nemenčinės (10062±1395 vnt./gaudyklėje) regioniniuose padaliniuose išdėstytose gaudyklėse (žiūrėti 1 lentelę). Iš viso per 2022 metų žievėgraužio tipografo populiacijos stebėjimo laiką 132 gaudyklėmis sugauta gerokai virš milijono vabalų (1 119 490 vnt.).

2022 metų šalta pavasario pradžia suvėlino žievėgraužio tipografo pirmosios generacijos vystymosi ciklus. Vasaros orai buvo palankūs žievėgraužiams vystytis ir apnikti naujas egles. Todėl žievėgraužio tipografo skraidančių vabalų gausa vidutiniškai šalyje buvo 50-60 procentais gausesnė nei pernai. Didžiausią įtaką labai išaugusiam žievėgraužio tipografo pažeistų eglių kiekiui turėjo liepą ir rugpjūtį buvę net trys ypač karštų ir sausringų orų periodai. Ekstremalios klimatinės sąlygos yra nepalankios eglių augimui, tuomet jos beveik sustabdo gyvybines funkcijas ir taip praranda gebėjimą apsiginti nuo medžių liemenų kenkėjų atakų. Nusilpusioms eglėms nudžiovinti reikia 3-5 kartus mažesnio vabalų kiekio, negu normaliai funkcionuojančioms.

2023 metais žievėgraužio tipografo populiacija gali sparčiai augti, jei medžių vegetacijos metu pasikartos ekstremalios klimatinės sąlygos. Ypač didelė augimo rizika eglynuose, kur 2022 metais nebuvo laiku sutvarkyti žievėgraužio tipografo židiniai.

Valstybinės miškų tarnybos specialistai primena, kad yra labai svarbu užtikrinti Miško sanitarinės apsaugos taisyklių 29 ir 30 punktų laikymąsi visų nuosavybės formų miškuose.

Miškuose yra didelis kiekis eglių, kuriose nauja žievėgraužio tipografo karta liko žiemoti. Visiems miško savininkams ir valdytojams yra būtina rudens ir žiemos laikotarpiu kinivarpų apniktas egles surasti, iškirsti bei pašalinti iš miško iki pavasarinio orų atšilimo, taip neleidžiant išplisti naujai žievėgraužio tipografo kartai ir susidaryti naujiems kenkėjų masinio dauginimosi židiniams. Taip pat reikia pastoviai tvarkyti miškuose atsiradusias žalių eglių vėjavartas ir vėjalaužas, neleisti, kad jas pavasarį apniktų žievėgraužiai ir jose pasidaugintų.