>

Valstybinės reikšmės miškų plotų schemų rengimas

2024.04.17

Vadovaujantis aplinkos ministro 2024 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. D1-101  ,,Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo“, parengtas Akmenės rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektas. Organizatorius – Aplinkos ministerija. Rengėjas – Valstybinė miškų tarnyba.
Su projektu galima susipažinti Akmenės rajono savivaldybėje (L. Petravičiaus a.2, Naujoji Akmenė) bei Valstybinės miškų tarnybos internetinėje svetainėje. Viešas projekto svarstymas įvyks 2024 m. gegužės 7 d. 10 val. nuotoliniu būdu. Prisijungimo nuoroda čia.

Akmenės rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projekto aiškinamasis raštas

Akmenės rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos projektas M1:50000 (lyginamasis variantas)

2024.03.28

Pradėtos Akmenės, Šilutės, Vilniaus rajonų ir Vilniaus miesto savivaldybių valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo procedūros

2024.02.26

Užbaigtos Jonavos rajono ir Kazlų Rūdos savivaldybių valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo procedūros

2024.02.09

Užbaigta Jurbarko rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos tikslinimo procedūra

2024.02.02

Pradėtos Jonavos rajono ir Kazlų Rūdos savivaldybių valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo procedūros

2023.12.22

Užbaigtos Kauno ir Vilniaus miestų savivaldybių valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo procedūros

2023.11.28

Užbaigtos Kretingos ir Šalčininkų rajonų, Neringos ir Palangos miesto savivaldybių valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo procedūros

2023.10.16

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. D1-256 ,,Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo“, parengtas Jurbarko rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektas. Organizatorius – Aplinkos ministerija. Rengėjas – Valstybinė miškų tarnyba.
Su projektu galima susipažinti Jurbarko rajono savivaldybėje (Dariaus ir Girėno g. 96) bei Valstybinės miškų tarnybos internetinėje svetainėje. Viešas projekto svarstymas įvyks 2023 m. lapkričio 14 d. 10 val. nuotoliniu būdu. Prisijungimo nuoroda čia.
Informaciją teikia Valstybinė miškų tarnyba, Pramonės pr. 11a, Kaunas, tel. +370 37 490220, faks. +370 37 490251, el. p. [email protected] ; www.amvmt.lt

Jurbarko rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projekto aiškinamasis raštas

Jurbarko rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos projektas M1:50000 (lyginamasis variantas)

2023.10.13

Vadovaujantis aplinkos ministro 2023 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. D1-256  ,,Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo“, parengtas Kretingos rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektas. Organizatorius – Aplinkos ministerija. Rengėjas – Valstybinė miškų tarnyba.
Su projektu galima susipažinti Kretingos rajono savivaldybėje (Savanorių g. 29A, Kretinga) bei Valstybinės miškų tarnybos internetinėje svetainėje. Viešas projekto svarstymas įvyks 2023 m. lapkričio 7 d. 10 val. nuotoliniu būdu. Prisijungimo nuoroda čia.
Informaciją teikia Valstybinė miškų tarnyba, Pramonės pr. 11a, Kaunas, tel. 8 601 69122, el. p. [email protected] ; https://amvmt.lrv.lt

Kretingos rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projekto aiškinamasis raštas

Kretingos rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos projektas M1:50000 (lyginamasis variantas)

2023.09.26

Vadovaujantis Aplinkos ministro 2023 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. D1-256 ,,Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo“, parengtas Šalčininkų rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektas. Organizatorius – Aplinkos ministerija. Rengėjas – Valstybinė miškų tarnyba.
Su projektu galima susipažinti Šalčininkų rajono savivaldybėje (Vilniaus g. 49, Šalčininkai) bei Valstybinės miškų tarnybos internetinėje svetainėje. Viešas projekto svarstymas įvyks 2023 m. spalio  17 d. 10 val. nuotoliniu būdu. Prisijungimo nuoroda čia.
Informaciją teikia Valstybinė miškų tarnyba, Pramonės pr. 11a, Kaunas, tel. +37060169122, el. p. [email protected] ; www.amvmt.lt

Šalčininkų rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projekto aiškinamasis raštas

Šalčininkų rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos projektas M1:50000 (lyginamasis variantas)

2023.07.29

Pradėtos Kretingos, Jonavos, Jurbarko, Šalčininkų rajonų, Kauno, Vilniaus miestų ir Neringos savivaldybių valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo procedūros

2023.05.12

Užbaigtos Panevėžio, Utenos, Lazdijų rajonų savivaldybių bei Druskininkų savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo procedūros

2023.04.22

Pradėtos Panevėžio rajono ir Druskininkų savivaldybių valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo procedūros

2023.02.09

Vadovaujantis aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. D1-426  ,,Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo“, parengtas Lazdijų rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektas. Organizatorius – Aplinkos ministerija. Rengėjas – Valstybinė miškų tarnyba.
Su projektu galima susipažinti Lazdijų rajono savivaldybėje (Vilniaus g.1, Lazdijai) bei Valstybinės miškų tarnybos internetinėje svetainėje. Viešas projekto svarstymas įvyks 2023 m. kovo 2 d. 10 val. nuotoliniu būdu. Prisijungti galima čia .
Informaciją teikia Valstybinė miškų tarnyba, Pramonės pr. 11a, Kaunas, tel. 8 601 69122, el. p. [email protected] ; www.amvmt.lt

Lazdijų rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projekto aiškinamasis raštas
Lazdijų rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos projektas M1:50000 (lyginamasis variantas)

2023.01.24

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. D1-426 ,,Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo“, parengtas Utenos rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektas. Organizatorius – Aplinkos ministerija. Rengėjas – Valstybinė miškų tarnyba.
Su projektu galima susipažinti Utenos rajono savivaldybėje (Utenio a. 4, Utena) bei Valstybinės miškų tarnybos internetinėje svetainėje. Viešas projekto svarstymas įvyks 2023 m. vasario 14 d. 10 val. nuotoliniu būdu. Prisijungti galima čia.
 Informaciją teikia Valstybinė miškų tarnyba, Pramonės pr. 11a, Kaunas, tel. 8 601 69122, el. p. [email protected] ; www.amvmt.lt.

Utenos rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projekto aiškinamasis raštas
Utenos rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos projektas M1:50000 (lyginamasis variantas)

2022.12.07

Užbaigta Ukmergės rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos tikslinimo procedūra

2022.11.09

Užbaigtos Panevėžio ir Varėnos rajonų bei Kauno ir Vilniaus miestų savivaldybių  valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo procedūros

2022.10.25

Vadovaujantis aplinkos ministro 2022 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. D1-246  ,,Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo“, parengtas Ukmergės rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektas. Organizatorius – Aplinkos ministerija. Rengėjas – Valstybinė miškų tarnyba.
Su projektu galima susipažinti Ukmergės rajono savivaldybėje (Kęstučio a.3, Ukmergė) bei Valstybinės miškų tarnybos internetinėje svetainėje. Viešas projekto svarstymas įvyks 2022 m. lapkričio 17 d. 10 val. nuotoliniu būdu. Prisijungti galima čia . 

Informaciją teikia Valstybinė miškų tarnyba, Pramonės pr. 11a, Kaunas, tel. 8 601 69122, el. p. [email protected] ; www.amvmt.lt

Ukmergės rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projekto aiškinamasis raštas
Ukmergės rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos projektas M1:50000 (lyginamasis variantas)

2022.10.01

Pradėta Panevėžio rajono ir Vilniaus miesto savivaldybių valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo procedūra

2022.09.26

Užbaigta Telšių rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos tikslinimo procedūra

2022.09.22

Vadovaujantis Aplinkos ministro 2022 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. D1-246 ,,Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo“, parengtas Varėnos rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektas. Organizatorius – Aplinkos ministerija. Rengėjas – Valstybinė miškų tarnyba.
Su projektu galima susipažinti Varėnos rajono savivaldybėje (Vytauto g. 12, Varėna) bei Valstybinės miškų tarnybos internetinėje svetainėje. Viešas projekto svarstymas įvyks 2022 m. spalio  13 d. 10 val. nuotoliniu būdu. Prisijungti galima čia.
Informaciją teikia Valstybinė miškų tarnyba, Pramonės pr. 11a, Kaunas , tel. +37060169122, el. p. [email protected] ; www.amvmt.lt

Varėnos rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projekto aiškinamasis raštas
Varėnos rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos projektas M1:50000 (lyginamasis variantas)

2022.07.30

Pradėtos Ukmergės, Varėnos rajonų ir Kauno miesto savivaldybių valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo procedūros

2022.05.26

Užbaigtos Anykščių, Šalčininkų ir Varėnos rajonų savivaldybių valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo procedūros

2022.04.28

Pradėtos Šalčininkų ir Varėnos rajonų savivaldybių valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo procedūros

2022.04.15 

Užbaigtos Druskininkų, Tauragės rajono ir Vilniaus miesto savivaldybių valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo procedūros

2022.03.24

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. D1-754 ,,Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo“, parengtas Anykščių rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektas. Organizatorius – Aplinkos ministerija. Rengėjas – Valstybinė miškų tarnyba.
Su projektu galima susipažinti Anykščių rajono savivaldybėje (J.Biliūno g. 23, Anykščiai) bei Valstybinės miškų tarnybos internetinėje svetainėje. Viešas projekto svarstymas įvyks 2022 m. balandžio 14 d. 10 val. nuotoliniu būdu. Prisijungimo nuoroda:

Click here to join the meeting

Informaciją teikia Valstybinė miškų tarnyba, Pramonės pr. 11a, Kaunas, tel. 8 601 69122, 8 687 57353 el. p. [email protected]www.amvmt.lt

Anykščių rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projekto aiškinamasis raštas
Anykščių rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos projektas M1:50000 (lyginamasis variantas)

2022.03.15

Vadovaujantis Aplinkos ministro 2021 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. D1-754 ,,Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo“, parengtas Telšių rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektas. Organizatorius – Aplinkos ministerija. Rengėjas – Valstybinė miškų tarnyba.
Su projektu galima susipažinti Telšių rajono savivaldybėje (Žemaitės g.14, Telšiai) bei Valstybinės miškų tarnybos internetinėje svetainėje. Viešas projekto svarstymas įvyks 2022 m. balandžio 5 d. 10 val. nuotoliniu būdu. Prisijungimo nuoroda:

Click here to join the meeting

Informaciją teikia Valstybinė miškų tarnyba, Pramonės pr. 11a, Kaunas, tel. 8 601 69122, 8 687 57353 el. p. [email protected]; www.amvmt.lt

Telšių rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projekto aiškinamasis raštas
Telšių rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos projektas M1:50000 (lyginamasis variantas)

2022.03.03

Pradėtos Tauragės rajono savivaldybės ir Druskininkų savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo procedūros

Užbaigtos Švenčionių ir Rokiškio rajonų savivaldybių valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo procedūros

2021.12.22

Pradėtos Anykščių ir Telšių rajonų savivaldybių bei Vilniaus miesto savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo procedūros

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5c109ed0623311eca9ac839120d251c4

2021.11.26

Užbaigtos Kretingos ir Mažeikių rajonų, Druskininkų ir Neringos bei Palangos miesto savivaldybių valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo procedūros

2021.11.16

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. D1-543 ,,Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo“, parengtas Rokiškio rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektas. Organizatorius – Aplinkos ministerija. Rengėjas – Valstybinė miškų tarnyba.
Su projektu galima susipažinti Rokiškio rajono savivaldybėje (Respublikos g. 94, Rokiškis) bei Valstybinės miškų tarnybos internetinėje svetainėje. Viešas projekto svarstymas įvyks 2021 m. gruodžio 8 d. 10 val. nuotoliniu būdu. Prisijungimo nuoroda:

Click here to join the meeting

Informaciją teikia Valstybinė miškų tarnyba, Pramonės pr. 11a, Kaunas , tel. +370 601 69122, el. p. [email protected]www.amvmt.lt

Rokiškio rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projekto aiškinamasis raštas
Rokiškio rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos projektas M1:50000 (lyginamasis variantas)

2021.11.04

Vadovaujantis Aplinkos ministro 2021 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. D1-543 ,,Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo“, parengtas Švenčionių rajonų savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektas. Organizatorius – Aplinkos ministerija. Rengėjas – Valstybinė miškų tarnyba.
Su projektu galima susipažinti Švenčionių rajono savivaldybėje (Vilniaus g. 19, Švenčionys) bei Valstybinės miškų tarnybos internetinėje svetainėje. Viešas projekto svarstymas įvyks 2021 m. lapkričio 25 d. 10 val. nuotoliniu būdu. Prisijungimo nuoroda:
Click here to join the meeting

Informaciją teikia Valstybinė miškų tarnyba, Pramonės pr. 11a, Kaunas , tel. +370 601 69122, el. p. [email protected]; www.amvmt.lt

Švenčionių rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projekto aiškinamasis raštas
Švenčionių rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos projektas M1:50000 (lyginamasis variantas)

2021.10.20

Vadovaujantis aplinkos ministro 2021 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. D1-543 ,,Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo“, parengtas Mažeikių rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektas. Organizatorius – Aplinkos ministerija. Rengėjas – Valstybinė miškų tarnyba.
Su projektu galima susipažinti Mažeikių rajono savivaldybėje (Laisvės g. 8 , Mažeikiai) bei Valstybinės miškų tarnybos internetinėje svetainėje. Viešas projekto svarstymas įvyks 2021 m. lapkričio 11 d. 10 val. nuotoliniu būdu. Prisijungimo nuoroda:
Click here to join the meeting

Informaciją teikia Valstybinė miškų tarnyba, Pramonės pr. 11a, Kaunas, tel. +370 601 69122, el. p.  [email protected] ; www.amvmt.lt


Mažeikių rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projekto aiškinamasis raštas
Mažeikių rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos projektas M1:50000 (lyginamasis variantas)

2021.10.15

Užbaigta Jonavos rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos tikslinimo procedūra

2021.09.21

Pradėtos Jonavos, Mažeikių, Rokiškio, Švenčionių rajonų ir Neringos savivaldybių valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo procedūros

2021.08.20

Užbaigtos Jurbarko rajono, Elektrėnų ir Kauno miesto savivaldybių valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo procedūros

2021.07.29

Užbaigtos Klaipėdos ir Šakių rajonų savivaldybių bei Pagėgių savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo procedūros

2021.07.09

Užbaigtos Molėtų ir Vilniaus rajonų savivaldybių bei Alytaus miesto savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo procedūros

2021.07.07

Pradėtos Šakių rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos tikslinimo procedūros

2021.06.23

Užbaigtos Akmenės, Kauno, Vilkaviškio, Zarasų, Panevėžio, Radviliškio, Tauragės rajonų, Kazlų Rūdos ir Vilniaus miesto savivaldybių valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo procedūros

2021.06.18

Vadovaujantis Aplinkos ministro 2021 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. D1-198 ,,Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo“, parengtas Pagėgių savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektas. Organizatorius – Aplinkos ministerija. Rengėjas – Valstybinė miškų tarnyba.
Su projektu galima susipažinti Pagėgių savivaldybėje (Vilniaus g. 9, Pagėgiai) bei Valstybinės miškų tarnybos internetinėje svetainėje. Viešas projekto svarstymas įvyks 2021 m. liepos 13 d. 14 val. nuotoliniu būdu. Prisijungimo nuoroda:

Click here to join the meeting

Informaciją teikia Valstybinė miškų tarnyba, Pramonės pr. 11a, Kaunas, tel. +370 601 69122, el. p.  [email protected] ; www.amvmt.lt

Pagėgių savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projekto aiškinamasis raštas
Pagėgių rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektas (lyginamasis variantas)

2021.06.17

Vadovaujantis aplinkos ministro 2021 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. D1-198 ,,Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo“, parengtas Kretingos rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektas. Organizatorius – Aplinkos ministerija. Rengėjas – Valstybinė miškų tarnyba.
Su projektu galima susipažinti Kretingos rajono savivaldybėje (Savanorių g. 29A, Kretinga) bei Valstybinės miškų tarnybos internetinėje svetainėje. Viešas projekto svarstymas įvyks 2021 m. liepos 9 d. 10 val. nuotoliniu būdu. Prisijungimo nuoroda:

Click here to join the meeting

Informaciją teikia Valstybinė miškų tarnyba, Pramonės pr. 11a, Kaunas, tel. +370 601 69122, el. p.  [email protected] ; www.amvmt.lt

Kretingos rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projekto aiškinamasis raštas
Kretingos rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektas (lyginamasis variantas)

2021.06.16

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. D1-198 ,,Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo“, parengtas Jurbarko rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektas. Organizatorius – Aplinkos ministerija. Rengėjas – Valstybinė miškų tarnyba.
Su projektu galima susipažinti Jurbarko rajono savivaldybėje (Dariaus ir Girėno g. 96) bei Valstybinės miškų tarnybos internetinėje svetainėje. Viešas projekto svarstymas įvyks 2021 m. liepos 14 d. 10 val. nuotoliniu būdu. Prisijungimo nuoroda:

Click here to join the meeting

Informaciją teikia Valstybinė miškų tarnyba, Pramonės pr. 11a, Kaunas, tel. +370 601 69122, el. p.  [email protected] ; www.amvmt.lt

Jurbarko rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projekto aiškinamasis raštas
Jurbarko rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektas (lyginamasis variantas)

2021.06.16

Vadovaujantis aplinkos ministro 2018 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. D1-282 ,,Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo“, parengtas Palangos miesto savivaldybės
valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektas. Organizatorius – Aplinkos ministerija. Rengėjas – Valstybinė miškų tarnyba.
Su projektu galima susipažinti Palangos miesto savivaldybėje (Vytauto g. 112, Palanga). Viešas projekto svarstymas įvyks 2021 m. liepos 15 d. 11 val.
Palangos miesto savivaldybės 113 kab. salėje (Gintaro g. 33a, Palanga).
Informaciją teikia Valstybinė miškų tarnyba, Pramonės pr. 11a, Kaunas, tel. +370 601 69122, mob. +37068757353, el. p.  [email protected] ; www.amvmt.lt

Palangos miesto savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projekto aiškinamasis raštas
Palangos miesto savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos projektas M1:50000 (lyginamasis variantas)

2021.06.16

Vadovaujantis aplinkos ministro 2021 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. D1-198 ,,Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo“, parengtas Klaipėdos rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektas. Organizatorius – Aplinkos ministerija. Rengėjas – Valstybinė miškų tarnyba.
Su projektu galima susipažinti Klaipėdos rajono savivaldybėje (Klaipėdos g. 2, Gargždai) bei Valstybinės miškų tarnybos internetinėje svetainėje. Viešas projekto svarstymas įvyks 2021 m. liepos 13 d. 10 val. nuotoliniu būdu. Prisijungimo nuoroda:

Click here to join the meeting

Informaciją teikia Valstybinė miškų tarnyba, Pramonės pr. 11a, Kaunas, tel. +370 601 69122, mob. +37068757353, faks. +370 37 490251, el. p.  [email protected] ; www.amvmt.lt

Klaipėdos rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projekto aiškinamasis raštas
Klaipėdos rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos projektas M1:50000 (lyginamasis variantas)

2021.06.15

Pradėtos Vilniaus rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos tikslinimo procedūros

2021.06.04

Pradėtos Panevėžio ir Radviliškio rajonų savivaldybių valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo procedūros

2021.05.18

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. D1-198 ,,Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo“, parengtas Tauragės rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektas. Organizatorius – Aplinkos ministerija. Rengėjas – Valstybinė miškų tarnyba.
Su projektu galima susipažinti Tauragės rajono savivaldybėje (Respublikos g. 2, Tauragė) bei Valstybinės miškų tarnybos internetinėje svetainėje. Viešas projekto svarstymas įvyks 2021 m. birželio 4 d. 10 val. nuotoliniu būdu. Prisijungimo nuoroda:

Click here to join the meeting

Informaciją teikia Valstybinė miškų tarnyba, Pramonės pr. 11a, Kaunas, tel. +370 601 69122, mob. +37068757353, faks. +370 37 490251, el. p.  [email protected] ; www.amvmt.lt


Tauragės rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projekto aiškinamasis raštas
Tauragės rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos projektas M1:50000 (lyginamasis variantas)

2021.05.14

Vadovaujantis aplinkos ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1-762 ,,Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo“, parengtas Elektrėnų savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektas. Organizatorius – Aplinkos ministerija. Rengėjas – Valstybinė miškų tarnyba.
Su projektu galima susipažinti Elektrėnų savivaldybėje (Rungos g. 5, Elektrėnai) bei Valstybinės miškų tarnybos internetinėje svetainėje. Viešas projekto svarstymas įvyks 2021 m. gegužės 31 d. 14 val. nuotoliniu būdu. Prisijungimo nuoroda:

Click here to join the meeting

Informaciją teikia Valstybinė miškų tarnyba, Pramonės pr. 11a, Kaunas , tel. +370 601 69122, +37068757353, faks. +370 37 490251, el. p. [email protected] ; www.amvmt.lt

Elektrėnų savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projekto aiškinamasis raštas
Elektrėnų savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos projektas M1:50000 (lyginamasis variantas)

2021.05.07

Vadovaujantis aplinkos ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1-762 ,,Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo“, parengtas Alytaus miesto savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektas. Organizatorius – Aplinkos ministerija. Rengėjas – Valstybinė miškų tarnyba.
Su projektu galima susipažinti Alytaus miesto savivaldybėje (Rotušės a. 4, Alytus) bei Valstybinės miškų tarnybos internetinėje svetainėje. Viešas projekto svarstymas įvyks 2021 m. gegužės 26 d. 10 val. nuotoliniu būdu. Prisijungimo nuoroda:
Click here to join the meeting

Informaciją teikia Valstybinė miškų tarnyba, Pramonės pr. 11a, Kaunas , tel. +370 601 69122, mob. +37068757353, faks. +370 37 490251, el. p. [email protected] ; www.amvmt.lt

Alytaus miesto savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projekto aiškinamasis raštas
Alytaus miesto savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos projektas M1:50000 (lyginamasis variantas)

2021.05.03

Pradėtos Kauno miesto ir Druskininkų savivaldybių valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo procedūros

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a0d6d9d0abfe11eba871a26c1fc3fbc1

2021.04.28

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1-762 ,,Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo“, parengtas Zarasų rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektas. Organizatorius – Aplinkos ministerija. Rengėjas – Valstybinė miškų tarnyba.
Su projektu galima susipažinti Zarasų rajono savivaldybėje (Sėlių a. 22, Zarasai) bei Valstybinės miškų tarnybos internetinėje svetainėje. Viešas projekto svarstymas įvyks 2021 m. gegužės 14 d. 10 val. nuotoliniu būdu. Prisijungimo nuoroda:
Click here to join the meeting

Informaciją teikia Valstybinė miškų tarnyba, Pramonės pr. 11a, Kaunas, tel. +370 601 69122, mob. +37068757353, faks. +370 37 490251, el. p. [email protected] ; www.amvmt.lt

Zarasų rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projekto aiškinamasis raštas
Zarasų rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos projektas M1:50000 (lyginamasis variantas)

2021.04.14

Vadovaujantis Aplinkos ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1-762 ,,Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo“, parengtas Kauno rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektas. Organizatorius – Aplinkos ministerija. Rengėjas – Valstybinė miškų tarnyba.
Su projektu galima susipažinti Kauno rajono savivaldybėje (Savanorių pr. 371, Kaunas) bei Valstybinės miškų tarnybos internetinėje svetainėje. Viešas projekto svarstymas įvyks 2021 m. balandžio 29 d. 10 val. nuotoliniu būdu. Prisijungimo nuoroda:
https://us04web.zoom.us/j/78632935452?pwd=MkV1RVpFSythQkRUN0lGRzE2M2Jvdz09

Informaciją teikia Valstybinė miškų tarnyba, Pramonės pr. 11a, Kaunas , tel. +370 601 69122, mob. tel. +37068757353, faks. +370 37 490251, el. p. [email protected] ; www.amvmt.lt

Kauno rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projekto aiškinamasis raštas
Kauno rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos projektas M1:50000 (lyginamasis variantas)

2021.04.12

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. D1-573 ,,Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo“,
parengtas Molėtų rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektas. Organizatorius – Aplinkos ministerija. Rengėjas – Valstybinė miškų tarnyba.
Su projektu galima susipažinti Molėtų rajono savivaldybėje (Vilniaus g. 44, Molėtai) bei Valstybinės miškų tarnybos internetinėje svetainėje.
Viešas projekto svarstymas įvyks 2021 m. balandžio 28 d. 10 val. nuotoliniu būdu. Prisijungimo nuoroda:

https://us04web.zoom.us/j/76559189889?pwd=Tjl4RXQrVlZZNUh2aHM3ZUZGbEVEdz09

Informaciją teikia Valstybinė miškų tarnyba, Pramonės pr. 11a, Kaunas, tel. +370 601 69122, el. p. [email protected] ; www.amvmt.lt

Molėtų rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projekto aiškinamasis raštas
Molėtų rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos projektas M1:50000 (lyginamasis variantas)

 

2021.04.01

Pradėtos Klaipėdos, Kretingos, Jurbarko ir Tauragės rajonų bei Pagėgių savivaldybių valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo procedūros

2021.03.24

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1-762 ,,Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo“,
parengtas Vilkaviškio rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektas. Organizatorius – Aplinkos ministerija. Rengėjas – Valstybinė miškų tarnyba.
Su projektu galima susipažinti Vilkaviškio rajono savivaldybėje (S. Nėries g. 1, Vilkaviškis). Viešas projekto svarstymas įvyks 2021 m. balandžio 14 d. 10 val. nuotoliniu būdu.
Prisijungimo nuoroda:

https://us04web.zoom.us/j/77164328237?pwd=LzBpS2orckRjRC9VK3kyWUxuT2tlZz09

Informaciją teikia Valstybinė miškų tarnyba, Pramonės pr. 11a, Kaunas, tel. +370 601 69122, el. p. [email protected] ; www.amvmt.lt


Vilkaviškio rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projekto aiškinamasis raštas
Vilkaviškio rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos projektas M1:50000 (lyginamasis variantas)

2021.03.17

Vadovaujantis aplinkos ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1-762 ,,Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo“,
parengtas Akmenės rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektas. Organizatorius – Aplinkos ministerija. Rengėjas – Valstybinė miškų tarnyba.
Su projektu galima susipažinti Akmenės rajono savivaldybėje (L. Petravičiaus a.2, Naujoji Akmenė) bei Valstybinės miškų tarnybos internetinėje svetainėje.
Viešas projekto svarstymas įvyks 2021 m. balandžio 7 d. 10 val. nuotoliniu būdu. Prisijungimo nuoroda: https://us04web.zoom.us/j/79353469588?pwd=eWVPdVk0Nlg1Y296Rmd1dmdnQ1hJUT09

Informaciją teikia Valstybinė miškų tarnyba, Pramonės pr. 11a, Kaunas , tel. +370 601 69122, el. p. [email protected] ; www.amvmt.lt

Akmenės rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projekto aiškinamasis raštas
Akmenės rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos projektas M1:50000 (lyginamasis variantas)

2021.03.10

Užbaigta Šilutės rajono savivaldybiės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos tikslinimo procedūra

2021.03.03

Vadovaujantis Aplinkos ministro 2020 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. D1-573 ,,Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų
tikslinimo“, parengtas Kazlų Rūdos savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektas.
Organizatorius – Aplinkos ministerija. Rengėjas – Valstybinė miškų tarnyba.
Su projektu galima susipažinti Kazlų Rūdos savivaldybėje (Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda) bei Valstybinės miškų tarnybos internetinėje svetainėje.
Viešas projekto svarstymas įvyks 2021 m. kovo 23 d. 10 val. nuotoliniu būdu.
Prisijungimo nuoroda: https://us04web.zoom.us/j/74922385809?pwd=TnpkN0JlemFzTU0rTVlIUDhkN1kxQT09

Informaciją teikia Valstybinė miškų tarnyba, Pramonės pr. 11a, Kaunas , tel. +370 601 69122, el. p. [email protected] ; www.amvmt.lt

Kazlų Rūdos savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projekto aiškinamasis raštas
Kazlų Rūdos savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos projektas M1:50000 (lyginamasis variantas)

2021.01.28

Vadovaujantis Aplinkos ministro 2020 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. D1-573 ,,Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo“, parengtas Šilutės rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektas. Organizatorius – Aplinkos ministerija. Rengėjas – Valstybinė miškų tarnyba.
Su projektu galima susipažinti Šilutės rajono savivaldybėje (Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė) bei Valstybinės miškų tarnybos internetinėje svetainėje. Viešas projekto svarstymas įvyks 2021 m. vasario 18 d. 10 val. nuotoliniu būdu.
Prisijungimo nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/81527815684?pwd=ZHVNN2ZWWm5QQVlGOHVaVmNZOFhSUT09
Informaciją teikia Valstybinė miškų tarnyba, Pramonės pr. 11a, Kaunas , tel. +370 601 69122, el. p. [email protected] ; www.amvmt.lt

Šilutės rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projekto aiškinamasis raštas
Šilutės rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos projektas M1:50000 (lyginamasis variantas)

2020.12.12

Pradėtos Akmenės, Kauno, Vilkaviškio, Zarasų rajonų, Elektrėnų ir Alytaus, Vilniaus miestų savivaldybių valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo procedūros

2020.12.08

Užbaigtos Trakų ir Utenos rajonų savivaldybių bei Neringos savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo procedūros

2020.10.08

Užbaigtos Druskininkų ir Kauno miesto savivaldybių valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo procedūros

2020.10.01

Vadovaujantis aplinkos ministro 2019 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. D1-645  ,,Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo“, parengtas Trakų rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektas. Organizatorius – Aplinkos ministerija. Rengėjas – Valstybinė miškų tarnyba.
Su projektu galima susipažinti Trakų rajono savivaldybėje (Vytauto g. 33, Trakai). Viešas projekto svarstymas įvyks 2020 m. spalio  22 d. 14 val. Trakų rajono savivaldybės 2 a. didžiojoje salėje (Vytauto g. 33, Trakai).
Informaciją teikia Valstybinė miškų tarnyba, Pramonės pr. 11a, Kaunas , tel. +370 601 69122, el. p. [email protected] ; www.amvmt.lt

Trakų rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projekto aiškinamasis raštas
Trakų rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos projektas M1:50000 (lyginamasis variantas)

2020.09.21

Vadovaujantis aplinkos ministro 2020 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. D1-277 ,,Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo“, parengtas Utenos rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektas. Organizatorius – Aplinkos ministerija. Rengėjas – Valstybinė miškų tarnyba.
Su projektu galima susipažinti Utenos rajono savivaldybėje (Utenio aikštė 4, Utena). Viešas projekto svarstymas įvyks 2020 m. spalio 9 d. 10:30 val. Utenos rajono savivaldybės mažojoje posėdžių salėje (326 kab., Utenio aikštė 4, Utena).
Informaciją teikia Valstybinė miškų tarnyba, Pramonės pr. 11a, Kaunas , tel. +370 601 69122, el. p. [email protected] ; www.amvmt.lt

Utenos rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projekto aiškinamasis raštas
Utenos rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos projektas M1:50000 (lyginamasis variantas)

2020.08.18

Užbaigtos Prienų ir Pakruojo rajonų savivaldybių bei Klaipėdos miesto savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo procedūros

2020.06.17

Vadovaujantis aplinkos ministro 2020 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. D1-277 ,,Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo“, parengtas Pakruojo rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektas. Organizatorius – Aplinkos ministerija. Rengėjas – Valstybinė miškų tarnyba.
Su projektu galima susipažinti Pakruojo rajono savivaldybėje (Kęstučio g. 4, Pakruojis). Viešas projekto svarstymas įvyks 2020 m. liepos 10 d. 11 val. Pakruojo rajono savivaldybės 1 a. Mažojoje salėje (Kęstučio g. 4, Pakruojis).
Informaciją teikia Valstybinė miškų tarnyba, Pramonės pr. 11a, Kaunas , tel. +370 601 69122, el. p. [email protected] ; www.amvmt.lt

Pakruojo rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projekto aiškinamasis raštas
Pakruojo rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos projektas M1:50000 (lyginamasis variantas)

2020.06.11

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. D1-645 ,,Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo“, parengtas Prienų rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektas. Organizatorius – Aplinkos ministerija. Rengėjas – Valstybinė miškų tarnyba.
Su projektu galima susipažinti Prienų rajono savivaldybėje (Laisvės aikštė 12, Prienai). Viešas projekto svarstymas įvyks 2020 m. liepos 3 d. 10.00 val. Prienų rajono savivaldybės Didžiojoje posėdžių salėje (Laisvės aikštė 12, Prienai).
Informaciją teikia Valstybinė miškų tarnyba, Pramonės pr. 11a, Kaunas, tel. +370 601 69122, el. p. [email protected] ; www.amvmt.lt

Prienų rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projekto aiškinamasis raštas

Prienų rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos projektas M1:50000 (lyginamasis variantas)

2020.05.21

Vadovaujantis aplinkos ministro 2019 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. D1-433 ,,Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo“, parengtas Druskininkų savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektas. Organizatorius – Aplinkos ministerija. Rengėjas – Valstybinė miškų tarnyba.
Su projektu galima susipažinti Druskininkų savivaldybėje (Vasario 16-osios g.7, Druskininkai). Viešas projekto svarstymas įvyks 2020 m. birželio 5 d. 10.30 val. Druskininkų savivaldybės Tarybos posėdžių salėje (Vasario 16-osios g.7, Druskininkai).
Informaciją teikia Valstybinė miškų tarnyba, Pramonės pr. 11a, Kaunas , tel. +370 601 69122, el. p. [email protected] ; www.amvmt.lt

Druskininkų savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projekto aiškinamasis raštas

Druskininkų savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos projektas M1:50000 (lyginamasis variantas)

2020.05.29

Užbaigta Vilniaus rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos tikslinimo procedūra

2020.05.16

Pradėtos Pakruojo, Utenos rajonų, Kauno miesto ir Neringos savivaldybių valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo procedūros

2020.04.27

Užbaigtos Kaišiadorių rajono bei Birštono, Kalvarijos ir Visagino savivaldybių valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo procedūros

2020.03.17

Pradėta Kalvarijos savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos tikslinimo procedūra

2020.03.06

Užbaigta Vilniaus miesto savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos tikslinimo procedūra

2020.02.17

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. D1-645 ,,Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo“, parengtas Visagino savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektas. Organizatorius – Aplinkos ministerija. Rengėjas – Valstybinė miškų tarnyba.
Su projektu galima susipažinti Visagino savivaldybėje (Parko g. 14, Visaginas). Viešas projekto svarstymas įvyks 2020 m. kovo 13 d. 11 val. Visagino savivaldybės I a. Didžiojoje posėdžių salėje  (Parko g. 14, Visaginas).
Informaciją teikia Valstybinė miškų tarnyba, Pramonės pr. 11a, Kaunas , tel. +370 601 69122, el. p. [email protected] ; www.amvmt.lt

Visagino savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projekto aiškinamasis raštas

Visagino savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos projektas M1:50000 (lyginamasis variantas)

2020.02.13

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. D1-105 ,,Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo“, parengtas Birštono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektas. Organizatorius – Aplinkos ministerija. Rengėjas – Valstybinė miškų tarnyba.
Su projektu galima susipažinti Birštono savivaldybėje (Jaunimo g. 2, Birštonas). Viešas projekto svarstymas įvyks 2020 m. vasario 28 d. 10 val. Birštono savivaldybės I a. mažojoje posėdžių salėje (Jaunimo g. 2, Birštonas).
Informaciją teikia Valstybinė miškų tarnyba, Pramonės pr. 11a, Kaunas , tel. +370 601 69122, el. p. [email protected] ; www.amvmt.lt

Birštono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projekto aiškinamasis raštas

Birštono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos projektas M1:50000 (lyginamasis variantas)

2020.02.05

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. D1-282 ,,Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo“, parengtas Palangos miesto savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektas. Organizatorius – Aplinkos ministerija. Rengėjas – Valstybinė miškų tarnyba.
Su projektu galima susipažinti Palangos miesto savivaldybėje (Vytauto g. 112, Palanga). Viešas projekto svarstymas įvyks 2020 m. kovo 6 d. 11 val. Palangos miesto savivaldybės 113 kab. salėje (Gintaro g. 33a, Palanga).
Informaciją teikia Valstybinė miškų tarnyba, Pramonės pr. 11a, Kaunas , tel. +370 601 69122, el. p. [email protected] ; www.amvmt.lt


Palangos miesto savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projekto aiškinamasis raštas

Palangos miesto savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos projektas M1:10000 (lyginamasis variantas)

2020.02.04

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. D1-645  ,,Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo“, parengtas Kaišiadorių rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektas. Organizatorius – Aplinkos ministerija. Rengėjas – Valstybinė miškų tarnyba.
Su projektu galima susipažinti Kaišiadorių rajono savivaldybėje (Katedros g. 4, Kaišiadorys). Viešas projekto svarstymas įvyks 2020 m. vasario  21 d. 10.15 val. Kaišiadorių rajono savivaldybės 2 a. 222 kab. (Katedros g. 4, Kaišiadorys).
Informaciją teikia Valstybinė miškų tarnyba, Pramonės pr. 11a, Kaunas , tel. +370 601 69122, el. p. [email protected] ; www.amvmt.lt


Kaišiadorių rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projekto aiškinamasis raštas

Kaišiadorių rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos projektas M1:50000 (lyginamasis variantas)

2020.01.21

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. D1-865 ,,Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo“, parengtas Klaipėdos miesto savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektas. Organizatorius – Aplinkos ministerija. Rengėjas – Valstybinė miškų tarnyba.
Su projektu galima susipažinti Klaipėdos miesto savivaldybėje (Liepų g. 11, Klaipėda). Viešas projekto svarstymas įvyks 2020 m. vasario 7 d. 11 val. Klaipėdos miesto savivaldybės II a. pasitarimų kambaryje (Liepų g. 11, Klaipėda).
Informaciją teikia Valstybinė miškų tarnyba, Pramonės pr. 11a, Kaunas , tel. +370 601 69122, el. p. [email protected] ; www.amvmt.lt

Klaipėdos miesto savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projekto aiškinamasis raštas

Klaipėdos miesto savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos projektas M1:50000 (lyginamasis variantas)

 

Atnaujinimo data: 2024-04-17