Sistemos ALIS mokomoji medžiaga

Aplinkosaugos leidimų informacinė sistema ALIS yra aplinkosaugos leidimų, susijusių su miškais, tarša, žemės gelmėmis, atliekomis, žvejyba, gyvūnais ir augalais, išdavimo elektroninė sistema.

ALIS portale yra sudarytos galimybės susipažinti su bendrąja informacija apie išduotus aplinkosaugos leidimus. Prisijungus prie sistemos, lengvai pasieksite ne tik susistemintą informaciją apie juos, bet ir apie jų sąlygas bei galiojimo terminus. Taip pat yra sudarytos galimybės, esant tokio tipo įgaliojimui, pateikti prašymus išduoti leidimus kitų asmenų vardu.

ALIS tvarkytojai yra leidimus išduodančios institucijos (Aplinkos apsaugos agentūra, Lietuvos geologijos tarnyba ir Valstybinė miškų tarnyba) ir leidimų galiojimo sąlygų kontrolę ir priežiūrą vykdančios institucijos (Aplinkos apsaugos departamentas ir Žuvininkystės tarnyba).

Pagrindinės ALIS funkcijos yra:

  • ALIS išoriniame portale realiu laiku priimti iš pareiškėjų užpildytus prašymus;
  • derinti pateiktą prašymą interaktyviu būdu;
  • išduoti, atsisakyti išduoti, atnaujinti aplinkosaugos leidimą, sustabdyti ar panaikinti aplinkosaugos leidimo galiojimą ir atlikti kitus su aplinkosaugos leidimais susijusius veiksmus interaktyviu būdu;
  • užtikrinti autentifikavimą, duomenų apsikeitimą su susijusiomis informacinėmis sistemomis (registrais) ir elektroninį apmokėjimą už išduotus aplinkosaugos leidimus (už kurių išdavimą mokama valstybės ar kita rinkliava);
  • teikti fiziniams ir juridiniams asmenims informaciją apie išduodamus aplinkosaugos leidimus, jų išdavimo tvarką ir sąlygas;
  • sudaryti galimybes aplinkosaugos leidimų turėtojams teikti ataskaitas, susijusias su aplinkosaugos leidimo galiojimo sąlygomis.

 

Susipažinkime: ALIS - aplinkosaugos leidimų informacinė sistema

 

 

Kaip prisijungti prie sistemos ALIS

 

 

Kaip teisingai užpildyti paraišką leidimui kirsti mišką ir ją pateikti

 

 

Kaip peržiūrėti esamus leidimus, juos atsisiųsti bei pratęsti

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-28