2024-02-06

Internetiniame miškų žemėlapyje M-GIS – „Natura 2000“ teritorijos

Valstybinė miškų tarnyba savo internetiniame miškų žemėlapyje M-GIS pradėjo skelbti saugomas „Natura 2000“ teritorijas, skirtas buveinių ir paukščių apsaugai.

Šie publikuojami duomenys pasitarnaus miško ir žemių savininkams, planuojantiems ūkinę veiklą miškuose ir miško įveisimą ne miško žemėje. Ši Valstybinės miškų tarnybos palaikoma internetinė prieiga yra čia: M-GIS   Geoinformacija apie miškus (amvmt.lt).

Iki šiol informacija apie „Natura 2000“ teritorijas buvo skelbiama tik Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos internetinėse prieigose www.stvk.lt ir www.biomon.lt.

Internete skelbiamas žemėlapis M-GIS yra skirtas viešai teikti geografinę informaciją apie miškus. Jame teikiama informacija apie miško masyvus ir kvartalus, miškų administracinį suskirstymą, priskyrimą miškų grupėms ir valstybinės reikšmės miškų plotams. Taip pat jame skelbiama leidimų kirsti mišką geografinė ir aprašomoji informacija.

Valstybinė miškų tarnyba yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, įgyvendinanti valstybės politiką gamtos išteklių (miškų, augalų nacionalinių genetinių išteklių) valdymo srityje.