Įvadas

1. Medynų taksaciniai rodikliai

Visi miškai (1.1 lentelė)
I grupės miškai (1.2 lentelė)
II grupės miškai (1.3 lentelė)
III grupės miškai (1.4 lentelė)
IV grupės miškai (1.5 lentelė)
Visi valstybinės reikšmės miškai (1.6 lentelė)
I grupės miškai (1.7 lentelė)
II grupės miškai (1.8 lentelė)
III grupės miškai (1.9 lentelė)
IV grupės miškai (1.10 lentelė)
Valstybinės reikšmės miškai, valdomi miškų urėdijų, nacionalinio parko ir valstybinių rezervatų (1.11 lentelė)
I grupės miškai (1.12 lentelė)
II grupės miškai (1.13 lentelė)
III grupės miškai (1.14 lentelė)
IV grupės miškai (1.15 lentelė)
Privatūs, rezervuoti privatizavimui ir kiti miškai (1.16 lentelė)
I grupės miškai (1.17 lentelė)
II grupės miškai (1.18 lentelė)
III grupės miškai (1.19 lentelė)
IV grupės miškai (1.20 lentelė)

2. Plotų pasiskirstymas pagal žemės naudmenas

Visi miškai (2.1 lentelė)
Visi valstybiniai miškai (2.2 lentelė)
Valstybinės reikšmės miškai, valdomi miškų urėdijų, nacionalinio parko ir valstybinių rezervatų (2.3 lentelė)
Privatūs, rezervuoti privatizavimui ir kiti miškai (2.4 lentelė)

3. Bendro žemės ploto pasiskirstymas pagal žemės naudmenas (1 forma)

Visi miškai (3.1 lentelė)
Visi valstybinės reikšmės miškai (3.2 lentelė)
Valstybinės reikšmės miškai, valdomi miškų urėdijų, nacionalinio parko ir valstybinių rezervatų (3.3 lentelė)
Privatūs, rezervuoti privatizavimui ir kiti miškai (3.4 lentelė)

4. Miško žemės pasiskirstymas pagal žemės naudmenas (1A forma)

Visi miškai (4.1 lentelė)
Visi valstybinės reikšmės miškai (4.2 lentelė)
Valstybinės reikšmės miškai, valdomi miškų urėdijų, nacionalinio parko ir valstybinių rezervatų (4.3 lentelė)
Privatūs, rezervuoti privatizavimui ir kiti miškai (4.4 lentelė)

5. Medynų plotų ir tūrių pasiskirstymas vyraujančiomis medžių rūšimis ir amžiaus klasėmis

Visi miškai (5.1 lentelė)
Valstybinės reikšmės miškai, valdomi miškų urėdijų, nacionalinio parko ir valstybinių rezervatų (5.2 lentelė)

6. Miškų plotas ir medynų tūris miškų urėdijose, nacionaliniame parke, valstybiniuose rezervatuose ir savivaldybėse

Visi miškai (6.1 lentelė)
Visi valstybinės reikšmės miškai (6.2 lentelė)
Valstybinės reikšmės miškai, valdomi miškų urėdijų, nacionalinio parko ir valstybinių rezervatų (6.3 lentelė)
Privatūs, rezervuoti privatizavimui ir kiti miškai (6.4 lentelė)

7. Miškų ištekliai pagal apskritis ir rajonus

Visi miškai (7.1 lentelė)
Visi valstybinės reikšmės miškai (7.2 lentelė)
Valstybinės reikšmės miškai, valdomi miškų urėdijų, nacionalinio parko ir valstybinių rezervatų (7.3 lentelė)
Privatūs, rezervuoti privatizavimui ir kiti miškai (7.4 lentelė)

8. Duomenys apie privačius miškus

Urėdijose (8.1 lentelė)
Savivaldybėse (8.2 lentelė)

9. Valstybinės reikšmės miškų plotai pagal apskritis, savivaldybes ir valdytojus(9.1 lentelė)

10. Lietuvos miškų medynų bendras plotas, medžių (I ir II ardo) tūris, prieaugis ir jo įvertinimo tikslumas pagal vyraujančias medžių rūšis bei jų kiti I ardo vidutiniai taksaciniai rodikliai pagal nuosavybę ir miškų grupes NMI 2014-2018 m. duomenys

Visi miškai (10.1 lentelė)
Visi valstybinės reikšmės miškai (10.2 lentelė)
Privatūs miškai (10.3 lentelė)
Valstybiniai miškai, skirti nuosavybės teisių atkūrimui (10.4 lentelė)

11. Lietuvos miškų brandžių medynų plotas, medžių (I ar II ardo) tūris, prieaugis pagal vyraujančias medžių rūšis bei jų kiti I ardo vidutiniai taksaciniai rodikliai III-IV miškų grupės miškuose NMI 2014-2018 m. duomenys

Visi miškai (11.1 lentelė)
Visi valstybinės reikšmės miškai (11.2 lentelė)
Privatūs miškai (11.3 lentelė)
Valstybiniai miškai, skirti nuosavybės teisių atkūrimui (11.4 lentelė)

12. Lietuvos miškų medynų(I ar II ardo) plotas, tūris ir prieaugis pagal nuosavybę, amžiaus klases ir miškų grupes NMI 2014-2018 m. duomenys

Visi miškai (12.1 lentelė)
Visi valstybinės reikšmės miškai (12.2 lentelė)
Privatūs miškai (12.3 lentelė)
Valstybiniai miškai, skirti nuosavybės teisių atkūrimui (12.4 lentelė)

13. Medžių (I ar II ardo) tūrio rūšinė struktūra pagal miško nuosavybę NMI 2014-2018 m. duomenys

Visi miškai (13.1 lentelė)
Visi valstybinės reikšmės miškai (13.2 lentelė)
Privatūs miškai (13.3 lentelė)
Valstybiniai miškai, skirti nuosavybės teisių atkūrimui (13.4 lentelė)

14. Indeksuota miškų vertė

Visi miškai (14.1 lentelė)
Visi valstybinės reikšmės miškai (14.2 lentelė)

Atnaujinimo data: 2023-09-23