>

1. Privačių miškų tvarkymas pagal individualius 2000-2009 m. miškotvarkos projektus
1.1. Projektų skaičius, rengėjai
1.2. Suprojektuotas miško plotas
1.3. Miško žemės funkcinis pasiskirstymas
2. Medynų plotai
2.1. Brandūs medynai ir jų naudojimas
3. Medienos ištekliai privačiuose miškuose
4. Projektuojamos ūkinės priemonės
4.1. Pagrindinio naudojimo kirtimai
4.2. Tarpiniai kirtimai
4.3. Visi kirtimai
4.4. Miškų atkūrimas
5. Privačių miškų 2000-2009 m. individualių miškotvarkos projektų sąvadas
Privačių miškų miškotvarkos projektų skaičiaus pasiskirstymas pagal registracijos metus ir autorius (1 lentelė)
Privačių miškų miškotvarkos projektų skaičiaus pasiskirstymas pagal registracijos metus ir rengėjus (2 lentelė)
Privačių miškų miškotvarkos projektų skaičius ir plotai miškų urėdijų teritorijose (3 lentelė)
Privačių miškų miškotvarkos projektų žemės plotų pasiskirstymas pagal žemės naudmenas ir miškų grupes (4 lentelė)
Privačių miškų miškotvarkos projektų plotų pasiskirstymas pagal žemės naudmenas miškų urėdijų teritorijose (5-1 lentelė)
Privačių miškų miškotvarkos projektų plotų pasiskirstymas pagal žemės naudmenas, miškų grupes ir pogrupius (5-2 lentelė)
Medynų plotai miškų urėdijų teritorijose pagal privačių miškų miškotvarkos projektų duomenis (6-1 lentelė)
Brandžių medynų plotai III ir IV grupių miškuose, tvarkomuose pagal individualius miškotvarkos projektus, miškų urėdijų teritorijose (6-2 lentelė)
Medynų plotai pagal privačių miškų miškotvarkos projektų paruošimo metus (6-3 lentelė)
Brandžių medynų plotai III ir IV grupių miškuose pagal individualių miškotvarkos projektų paruošimo metus (6-4 lentelė)
Medynų vidutiniai tūriai pagal vyraujančią medžių rūšį, miškų urėdijų teritorijose pagal individualių miškotvarkos projektų duomenis (6-5 lentelė)
Vidutiniai brandžių medynų tūriai III ir IV grupių miškuose pagal medynus, miškų urėdijų teritorijose pagal individualių miškotvarkos projektų duomenis (6-6 lentelė)
Medynų vidutiniai tūriai pagal vyraujančią medžių rūšį ir individualių miškotvarkos projektų paruošimo metus (6-7 lentelė)
Vidutiniai brandžių medynų tūriai III ir IV grupių miškuose pagal medynus ir individualių miškotvarkos projektų paruošimo metus (6-8 lentelė)
Medynų, tvarkomų pagal privačių miškų miškotvarkos projektus, plotų ir tūrių pasiskirstymas pagal vyraujančias medžių rūšis, miškų grupes ir amžiaus klases (7 lentelė)
Medynų, tvarkomų pagal privačių miškų miškotvarkos projektus, plotų pasiskirstymas pagal miškų grupes (8 lentelė)
Medynų, tvarkomų pagal privačių miškų miškotvarkos projektus, plotų pasiskirstymas pagal miškų grupes miškų urėdijų teritorijose (9 lentelė)
Medynų, tvarkomų pagal privačių miškų miškotvarkos projektus, plotų pasiskirstymas pagal bonitetines klases (10 lentelė)
Medynų, tvarkomų pagal privačių miškų miškotvarkos projektus, plotų pasiskirstymas pagal skalsumą (11 lentelė)
Privačių miškų, tvarkomų pagal individualius miškotvarkos projektus, medynų rodikliai (12 lentelė)
Projektuojamų pagrindinių kirtimų ploto, stiebų tūrio ir likvidinės medienos tūrio pasiskirstymas pagal kirtimų rūšis miškų urėdijų teritorijose, pagal privačių miškų miškotvarkos projektų duomenis (13-1 lentelė)
Projektuojamų kirtimų ploto, stiebų tūrio ir likvidinės medienos tūrio pasiskirstymas pagal kirtimų rūšis miškų urėdijų teritorijose, pagal privačių miškų miškotvarkos projektų duomenis (13-2 lentelė)
Projektuojamo pagrindiniais kirtimais iškirsti ploto, tūrio ir likvidinės medienos tūrio pasiskirstymas pagal kirtimo rūšis medynuose pagal privačių miškų miškotvarkos projektų duomenis (13-3 lentelė)
Projektuojamų kirtimų ploto, stiebų tūrio ir likvidinės medienos tūrio pasiskirstymas pagal kirtimų rūšis, vyraujančias medžių rūšis pagal privačių miškų miškotvarkos projektų duomenis (13-4 lentelė)
Projektuojamų tarpinių kirtimų ploto, stiebų tūrio ir likvidinės medienos tūrio pasiskirstymas pagal kirtimų rūšis miškų urėdijų teritorijose, pagal privačių miškų miškotvarkos projektų duomenis (13-5 lentelė)
Projektuojamo tarpiniais kirtimais iškirsti ploto, tūrio ir likvidinės medienos tūrio pasiskirstymas pagal kirtimo rūšis medynuose pagal privačių miškų miškotvarkos projektų duomenis (13-6 lentelė)
Projektuojamas miškų atkūrimo priemonių plotas miškų urėdijų teritorijose pagal individualių miškotvarkos projektų duomenis (14-1 lentelė)
Projektuojamas miškų atkūrimo priemonių plotas pagal žemės naudmenas pagal individualių miškotvarkos projektų duomenis (14-2 lentelė)
Privačiuose miškuose suprojektuota ūkinė veikla (15 lentelė)

Atnaujinimo data: 2023-09-23