Pirmieji oficialūs Lietuvos miškų statistikos duomenys buvo paskelbti Žemės ūkio ministerijos 1918-1924 m. žemės apskaitoje. 1937 m. Miškų departamente įsteigus statistikos skyrių, 1939 m. buvo išleistas leidinys "Lietuvos miškų statistika 1937 m.", o 1940 m. - "Miškų departamento metraštis 1918-1938 m.", kuriose pateikiama plati informacija apie Lietuvos miškų ūkį ir medienos pramonę.
Pokariu išleista knyga "Lietuvos miškų ūkis" (1968 m.), kurioje nagrinėjama miškų ūkio raida nuo XIV a. iki 1965 m. Vėlesnis leidinys, apimantis 1966-1988 m. laikotarpį, buvo išleistas 1992-aisiais.
Po nepriklausomybės atkūrimo 2000 m. pradėtas leisti kasmetinis statistinis leidinys apie Lietuvos miškus.

Atnaujinimo data: 2023-09-23