Miškų būklės stebėsena

Miškų stebėsenos ir vertinimo programos „ICP-Forests” raida Pasaulyje ir Lietuvoje

Dėl neigiamo oro taršos poveikio miškams nuo 1986 metų visos Europos Sąjungos šalys pradėjo vykdyti oro taršos poveikio miškams stabėsenos ir vertinimo programą „ICP-Forests”. 1987 m. į šią programą įsijungė ir Lietuva. Šiuo metu „ICP-Forests” programoje dalyvauja 41 šalis įskaitant Kanadą ir Jungtines Amerikos Valstijas.

Europos miškų sveikumo stabėsenos programa vykdoma dviem lygiais. Pirmasis lygis dėl savo regioninio pobūdžio vadinamas regionine miškų sveikumo stebėsena. Regioninės miškų sveikumo stabėsenos tikslas - gauti operatyvią informaciją apie atskirų valstybių miškų būklės kaitą teritoriniu ir laiko atžvilgiu, siekiant identifikuoti oro teršalų tolimųjų pernašų bei kitų stresinių veiksnių poveikį miškams. Duomenys teikiami apie 200 000 medžių beveik iš 16 000 barelių.

1991 metais Europoje įkurtas bendras 16×16 km pirmojo lygio barelių tinklas, kurį šiuo metu sudaro apie 7000 barelių. Antruoju lygiu vykdoma intensyvioji miškų stabėsena, kuri skirta įvertinti miško ekosistemų būklės pokyčių priežastis. Europoje yra išskirta apie 800 tokių barelių.

2003–2007 metais „ICP-Forests” programa buvo įjungta į „Forests Focus” („Dėmesys miškams”) sistemą, kuri apima ir miškų biologinės įvairovės apskaitą, klimato kaitos stebėjimus, anglies sekvestraciją, dirvožemių tyrimus. 2009 m. pradėta vykdyti Europos šalių programa „Life+” (projektas „FutMon”), kurios sudėtyje I ir II lygio miškų sveikumo stabėsena vykdoma pagal „ICP-Forests” programos metodiką. Šioje programoje Lietuva dalyvauja stebėtojų teisėmis.

Lietuvoje regioninė miškų sveikumo stabėsena vykdoma nuo 1987 metų. Pirmieji darbai pradėti vykdyti Lietuvos žemės ūkio universitete bei Miškotvarkos institute, kurių pastangomis buvo sukurtas Lietuvos miškų sveikumo stabėsenos barelių tinklas. 1989 - 2002 metais miškų sveikumo stabėsenos darbus vykdė Lietuvos miškų institutas. 2003 - 2009 m. miškų sveikumo stabėseną koordinavo ir pirmojo lygio miškų sveikumo stebėsenos darbus vykdė Valstybinė miškotvarkos tarnyba. Antrojo lygio miškų sveikumo stabėseną vykdė Lietuvos miškų institutas. Po reorganizacijos 2010 m., miškų sveikumo stabėseną koordinuoja ir pirmojo lygio darbus vykdo Valstybinė miškų tarnyba.

1987 metų Lietuvoje pirmojo lygio miškų sveikumo stabėsenos 4×4 km tinkle buvo išskirti 963 nuolatinio stebėjimo bareliai. Iš jų 74 bareliai priklausė europiniam 16×16 km pirmojo lygio barelių tinklui. Dėl ekonominių priežasčių 1995 m. tinklas 4×4 km suskirstytas į keturis 8×8 km tinklo variantus, kuriuose bareliai buvo permatuojami kas keturis metus. 2008 m. regioninė miškų sveikumo stebėsena buvo perkelta į nacionalinės miškų inventorizacijos barelių tinklą bei pradėti europinio 16×16 km tinklo optimizavimo darbai.