Teisės aktai, reglamentuojantys Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro veiklą

 • Lietuvos Respublikos miškų įstatymas, 1994 m. lapkričio 22 d. Nr. I-671;
 • Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių įstatymas, 2011 m. gruodžio 15 d. Nr. XI-1807;
 • Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 9 d. nutarimu Nr. 1255 „Dėl Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro steigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“;
 • Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. 1131 ,,Dėl miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“;
 • Valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. lapkričio 16 d. nutarimu Nr. 1348 „Dėl valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo“;
 • Miško įveisimo privačioje ne miško žemėje tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 3D-130/D1-144 „Dėl Miško įveisimo ne miško žemėje“;
 • Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. D-406 „Dėl Miškų tvarkymo schemų ir Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“;
 • Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų planavimo, skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-1082 “Dėl Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos administravimo”;
 • Medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės inventorizacijos ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. D1-409/3D-331 „Dėl Medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės inventorizacijos ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo“;
 • Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. D1-199 „Dėl Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų“;
 • Valstybinės miškų tarnybos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. D1-171 „Dėl biudžetinės įstaigos augalų genų banko reorganizavimo ir  Valstybinės miškų tarnybos nuostatų patvirtinimo“;
 • Prašymų pateikti Valstybinės miškų tarnybos išvadas, kad parduodami valstybinės žemės sklypai nepriskirti valstybinės reikšmės miškams, pateikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 115-11-V „Dėl Prašymų pateikti Valstybinės miškų tarnybos išvadas, kad parduodami valstybinės žemės sklypai nepriskirti valstybinės reikšmės miškams, pateikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 • Duomenų teikimo Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrui, jų įrašymo ir keitimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 260-15-V „Dėl Duomenų teikimo Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrui, jų įrašymo ir keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 • Valstybinės sklypinės miškų inventorizacijos duomenų tikrinimo prieš juos įrašant į Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrą tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 2017 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 17-17-V „Dėl Valstybinės sklypinės miškų inventorizacijos duomenų tikrinimo prieš juos įrašant į Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrą tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 • Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų aktualizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 2017 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 113-17-V „Dėl Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų aktualizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 • Prašymų apskaičiuoti piniginės kompensacijos dydį už miško žemę, kurią planuojama paversti kitomis naudmenomis, pateikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 2017 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 284-17-V „Dėl Prašymų apskaičiuoti piniginės kompensacijos dydį už miško žemę, kurią planuojama paversti kitomis naudmenomis, pateikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 • Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcija, patvirtinta Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 2010 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. 11-10-V „Dėl Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“.
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-31