Kadastro žemėlapio peržiūros elektroninė paslauga

Elektroninė paslauga leidžia vartotojams peržiūrėti aktualius kadastro grafinius ir aprašomuosius duomenis, integruotus visai šalies teritorijai parengtame žemėlapyje.
Elektroninė paslauga turi dvi kadastro žemėlapio prieigas: M-GIS ir VMT-GIS.
Prieiga M-GIS yra skirta viešai teikti neregistruotiems vartotojams geografinę informaciją apie miškus. Per šią prieigą teikiama pagrindinė informacija apie taksacinius sklypus, miškų kvartalus, miškų administracinį suskirstymą, leidimų kirsti mišką geografinė ir aprašomoji informacija, miškų priskyrimas miškų grupėms bei valstybės reikšmės miškų plotai.
Prieiga VMT-GIS yra skirta registruotiems vartotojams. Per šią prieigą teikiama išsami informacija apie miško žemės taksacinius sklypus, miško žemės linijinius objektus, ortofotoplanai, saugomų teritorijų ir kultūros paveldo objektai. 
Prieigos VMT-GIS funkcionalumas leidžia į kadastro žemėlapį įkelti savo duomenis, atlikti miško ūkinių priemonių projektavimo darbus, pagal įkelto objekto ribas gauti duomenis apie miško žemės ir medynų vertę.
 
Apmokėjimo tvarka
Tais atvejais, kai kadastro duomenys ir dokumentai teikiami už atlyginimą, prieš gaudamas duomenis ar dokumentus, užsakovas sumoka 2016 m. rugsėjo 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 906 nustatytą atlyginimą(nuoroda į nutarimą).

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-17