Miškotvarka

Valstybinė miškų tarnyba miškotvarkos srityje:

  • vertina miškotvarkos darbų kokybę, atlieka miškų inventorizacijos ir miškų kadastro duomenų patikrinimus vietoje;
  • rengia valstybinės reikšmės miškų plotų schemų projektus, organizuoja jų viešą svarstymą ir derinimą, nagrinėja prašymus dėl schemų tikslinimo;
  • rengia miškų priskyrimo miškų grupėms planų projektus, organizuoja jų derinimą;
  • išduoda planavimo sąlygas vietovės lygmens kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentams, saugomų teritorijų specialiesiems planams bei derina parengtus dokumentus;
  • derina žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektus;
  • rengia pažymas apie nustatytus žemės konsolidacijos projekto rengimo reikalavimus bei derina parengtus žemės konsolidacijos projektus.