Miško sodmenų kokybės nustatymas

Sodmenų kokybė gali būti sąlygota jų genetinių savybių ir technologinių išauginimo procesų. Dėmesys miško sodmenų kokybei atsiperka, nes kokybiški sodmenys geriau prigyja, jų panaudojimas supaprastina ir atpigina želdinių priežiūrą. Vienoje sodmenų siuntoje turi būti ne mažiau kaip 95% medelių, atitinkančių visus kokybės reikalavimus. Sodmenų kokybės rodikliai nustatomi pasirenkant atsitiktinį bandinį, kuris sudaromas taip: kai siuntoje yra iki 1000 vienetų sodmenų – ne mažiau kaip 10 % siuntos sodmenų kiekio, kai siuntoje yra daugiau kaip 1000 vienetų sodmenų – ne mažiau 100 vienetų. Sodmenys imami iš įvairių, ne mažiau kaip iš 10, vietų.

Sodmenų kokybė vertinama matuojant ir vizualiai.

Matavimo būdu nustatomas medelio aukštis ir skersmuo šaknies kaklelyje pagal sodmenų amžių. Minimalūs realizuojamų sodmenų, auginamų atvirame grunte, matmenų reikalavimai pateikti ČIA.

Vizualiai vertinama: stiebelio ir šaknų gyvybingumas, šaknų sistemos išsivystymas, sumedėjimas, pažeidimai, stiebelio forma, šakotumas. Dažniausiai pasitaikantys pagrindinių medžių rūšių (paprastoji pušis, paprastoji eglė, paprastasis ąžuolas, karpotasis beržas, juodalksnis ir mažalapė liepa) sodmenų defektai su pavyzdžiais, pavojingi jų gyvybingumui, ir mažinantys medžių produktyvumą ateityje, pateikti lentelėje:

 

Sodmenų pažeidimas

Pavyzdys

Pažeidimo padariniai

Antžeminės dalies įvertinimas

Neužgijusios arba nesurandėjusios žaizdos, išskyrus genėjimo žaizdas

PAVYZDYS

Didelė užsikrėtimo tikimybė, maistinių medžiagų tiekimo sutrikimas, pavojinga medelio gyvybingumui.

Apatinė stiebelio dalis prie šaknies kaklelio išlinkusi daugiau kaip 30°

PAVYZDYS

Ydinga stiebo forma, daranti įtaką tolimesniam medelio augimui.

Sodmenys, turintys daugiau nei 1 stiebelį

PAVYZDYS

Sodmenys gali tapti kokybiškais juos nugenėjus, paliekant tik vieną stiebelį.

Šaknų įvertinimas

Pažeistas šaknies kaklelis

PAVYZDYS

Ypač didelė užsikrėtimo tikimybė, pu­vinys, medelio žūtis.

Labai susisukusi arba užlenkta pagrindinė šaknis

PAVYZDYS

Pagrindinė šaknis kaupia maisto me­džiagų atsargas, ties deformacijos vieta sutrinka medžiagų apykaita, tai pražūtinga.

Sodmenys be šoninių šaknų arba labai sužalotos šoninės šaknys

PAVYZDYS

Smulkios šaknys svarbios, nes jomis gabenama didžioji dalis vandens, mi­neralinių ir maisto medžiagų. Jas suža­lojus sutrinka medžio apsirūpinimas vandeniu.

Sodmenų šaknų masė ma­žesnė kaip 1/3 antžeminės dalies masės

PAVYZDYS

Tarp vandens išgarinimo per lapus, t. y. transpiracijos (antžeminė dalis) ir vandens bei maisto medžiagų absor­bcijos iš dirvožemio (šaknys) turi būti balansas. Kai santykis mažesnis nei 1/3, pasodintam augalui įsitvirtinti ir maitintis tampa beveik neįmanoma.

 

Visais atvejais būtina prisiminti, kad sodmenų šaknis būtina saugoti nuo išdžiūvimo, jos negali būti ore, saulėje, nes tuomet nunyksta šakniaplaukiai, todėl augalai blogai prigyja, o prigiję sodmenys blogiau auga.
Sodinimo metu sodmenų kokybė papildomai įvertinama vizualiai. Į siuntą rūšiavimo metu patekusius nekokybiškus sodmenis ir tuos sodmenis, kurių kokybė pakito saugojimo ir transportavimo metu, reikia išmesti.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-09