Specialistų publikacijos spaudoje

2022_04_ Medžių kamienų žievės apsauga nuo elninių žvėrių pažeidimo Europos šalyse_V_Vasiliauskas (pdf)
2021_08_ Žievės juostinis šalinimas machanizuotu būdu_ V_ Vasiliauskas, T_ Balkus (pdf)
2021_07_ Valstybinių miškų 2021m_ I pusmečio sanitarinės būklės apžvalga_ K_ Grigaliūnas (pdf)
2021_07_ Grambuolių naikinamosios priemonės_ V_Vasiliauskas (pdf)
2020_07_ Valstybinių miškų 2020m_ I pusmečio sanitarinės būklės apžvalga_ K_ Grigaliūnas (pdf)
2020_01_ Europos miškus džiovina masinis žievėgraužių išplitimas_ V_Vasiliauskas (pdf)
2019_04_ Gegužę bus naikinami verpiko vienuolio masinio išplitimo židiniai_ V_Vasiliauskas (pdf)
2019_03_ Valstybinių miškų sanitarinė būklė 2018 m_ ir prognozės_ K_Grigaliūnas (pdf)
2019_01_ Pušynų kenkėjai bus naikinami biologiniu preparatu_ V_Vasiliauskas (pdf)
2018_11_ Miško sanitarinės apsaugos problemos ir tendencijos Lenkijoje_ K_Grigaliūnas (pdf)
2018_07_ Valstybinių miškų sanitarinės būklės apžvalga 2018 m_ pirmame pusmetyje_ K_Grigaliūnas (pdf)
2018_05_ HYLONOX polimerinė danga miško želdinių apsaugai nuo pušinių straubliukų_ V_Vasiliauskas (pdf)
2018_03_ Valstybinių miškų 2017 m_ sanitarinės būklės apžvalga_ K_Grigaliūnas (pdf)
2018_03_ Miško medelynų sanitarinė apsauga trūkstant "chemijos" II dalis V_Vasiliauskas (pdf
2018_02_ Miško medelynų sanitarinė apsauga trūkstant "chemijos" I dalis V_Vasiliauskas (pdf
2017_07_ Valstybinių miškų sanitarinės būklės apžvalga 2017 m_ I-ame pusmetyje_ K_Grigaliūnas (pdf)
2016_07_ Valstybinių miškų sanitarinės būklės apžvalga 2016 m_ I-ame pusmetyje_ K_Grigaliūnas (pdf)
2016_04_ Miško sanitarinės apsaugos būklė ir tendencijos_ II dalis_ V_Vasiliauskas (pdf)
2016_03_ Miško sanitarinės apsaugos būklė ir tendencijos_ I dalis_ V_Vasiliauskas (pdf)
2016_02_ Feromonų ir gaudyklių naudojimas miškų apsaugoje_ V_Vasiliauskas (pdf)
2015_09_ Naujos priemonės ir alternatyvūs būdai želdinių ir jaunuolynų apsaugai nuo žvėrių pažeidimų_ II dalis_ V_Vasiliauskas (pdf)
2015_08_ Naujos priemonės ir alternatyvūs būdai želdinių ir jaunuolynų apsaugai nuo žvėrių pažeidimų_ I dalis_ V_Vasiliauskas (pdf)
2015_07_ Lietuvos valstybinių miškų 2015 m_ pirmo pusmečio sanitarinės būklės apžvalga_ K_Grigaliūnas (pdf)
2015_07_ Išlieka gausi ir pavojinga žievėgraužio tipografo populiacija_ K_Grigaliūnas (pdf)
2015_04_ Žievėgraužis tipografas pasiruošęs pulti eglynus_ V_Vasiliauskas (pdf)
2015_03_ Interaktyvus medynų pažeidimų žurnalas_ K_Grigaliūnas (pdf)
2015_01_ Miško pažeidimų registracija greitesnė, paprastesnė ir tikslesnė_ K_Grigaliūnas (pdf)
2014_08 Valstybinių miškų sanitarinės būklės 2014 m_ pirmame pusmetyje apžvalga_ K_Grigaliūnas (pdf)
2014_07_ Bepiločiai skraidantys aparatai-miškininkų pagalbininkai V_Vasiliauskas (pdf)
2014_06_ Panaudokime naują kovos su žievėgraužiais metodą V_Vasiliauskas T_Balkus (pdf)
2014_05_ Kaip išvengti žievėgraužių plitimo miškuose V_Vasiliauskas (pdf)
2014_04_ Eglynų kenkėjas - žievėgraužis tipografas V_Vasiliauskas (pdf)
2013_03_ Želdinių apsauga nuo pušinių straubliukų be 'chemijos' V_Vasiliauskas (pdf)
2014_02_ Grambuolių vabalų gaudyklės ir feromonai V_Vasiliauskas (pdf)
2013_11_ Šiandieniniai uosių džiūties tyrimai Europoje_ A_Gustienė, V_Lygis (pdf)
2013_08_ Sanitarinės būklės apžvalga valstybiniuose miškuose_ K_Grigaliūnas (pdf)
2013_08_ Miško sanitarinė apsauga-kantrus, atidus ir kasdienis profilaktinis darbas (pdf)
2013_04_ Žievėgraužis tipografas gali egzaminuoti miškininkus (pdf)
2013_01_ Pasvarstymai, kol medžių kenkėjai giriose po sniegu žiemoja (pdf)
2013_01_ Uosių džiūties problematika šiandien_ A_Gustienė, V_Lygis (pdf)
2012_08_ Valstybinių miškų sanitarinės būklės apžvalga_ K_Grigaliūnas (pdf)
2012_06_ Svarbiausi miškų kenkėjai_ Patarimai mišku savininkams_ V_Vasiliauskas (pdf)
2012_05_ Pušinių straubliukų daugėja_ V_Vasiliauskas (pdf)
2012_01_ Spyglius graužiančių kenkėjų Dzūkijoje grėsmės_ V_Vasiliauskas (pdf)
2011_09_ Valstybinių miškų sanitarinė būklė_ K_Grigaliūnas (pdf)
2011_09_ Pesticidų naudojimas: norai ir realybė_ V_Vasiliauskas (pdf)
2011_08_ Kaip spręsti pesticidų trūkumo problemą miškų ūkyje_ V_Vasiliauskas (pdf)
2011_05_ Neporinis verpikas - jau Varniuose_ K_Grigaliūnas (pdf)
2011_03-05_ Miško medelynuose nepalankių orų įtaka mažina dirvos mulčiavimas_ V_Vasiliauskas (pdf)
2011_01-02_ Medelynuose miško sodmenų iškasimas_ V_Vasiliauskas (pdf)
2010_12_ Iš pernykščiu kankorėžių sėklos nebyra_ R_Matyženok (pdf)
2010_11_ Grybo Chalara fraxinea reikšmė uosių džiūties procese_ A_ Gustienė (pdf)
2010_10_ Patarimai tvarkantiems vėtros pažeistus miškus_ V_Vasiliauskas (pdf)
2010_08_ Kaip gelbėti skydamarių puolamus eglynus_ R_Matyženok, V_ Trepėnaitis (pdf)
2008_11_ Miško sanitarinės apsaugos specialistų susitikimas_ R_Matyženok (pdf)
2008_11_ Komposto paruošimas IV_ V_Vasiliauskas (pdf)
2008_10_ Komposto paruošimas III_ V_Vasiliauskas (pdf)
2008_09_ Komposto paruošimas II_ V_Vasiliauskas (pdf)
2008_08_ Komposto paruošimas I_ V_Vasiliauskas (pdf)
2008_04_ Ligų ir kenkėjų žalą miškams galima sumažinti_ R_Matyženok (pdf)
2007_12_Ąžuoliuku apsaugos nuo žvėrių_ V_Vasiliauskas (pdf)
2007_07_Gresmė kaštonams_ R_Matyženok (pdf)
2007_03_ Pušynų atsikūrimo problemos_ V_Vasiliauskas (pdf)
2007_01_ Atsargiai kinivarpos_ K_Grigaliūnas (pdf)
2005_11_ Želdinių ir žėlinių sanitarinė apsauga_ V_Vasiliauskas (pdf)
2005_07_ Infekcinis daigų išgulimas medelynuose_ V_Vasiliauskas (pdf)
2005_06_ Cervacol extra_ K_Grigaliūnas (pdf)
2005_03_ Žievėgraužiui tipografui - ne! V_Vasiliauskas (pdf)

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-30