Miško sanitarinės apsaugos priemonės

Integruota augalų apsauga yra sprendimų priėmimo ir priemonių taikymo procesas, naudojant visas žinomas kenkėjų, ligų sukėlėjų skaičiaus mažinimo priemonės  ekologiškiausiu ir ekonomiškiausiu būdu.

Integruotą augalų apsaugą sudaro:

  • profilaktinės priemonės prieš kenkėjus, ligų sukėlėjus;
  • kenkėjų, ligų sukėlėjų apskaita ir prognozė;
  • kenkėjų, ligų sukėlėjų žalingumo slenksčio (toleruojamos žalos ar skaičiaus) nustatymas, remiantis poveikio aplinkai, visuomenės sveikatos, ekonominiais, estetiniais ir kitais kriterijais;
  • kenkėjų, ligų sukėlėjų skaičiaus mažinimas iki žalingumo slenksčio visomis ūkinėmis, mechaninėmis, biologinėmis, cheminėmis ir kitomis priemonėmis (pavieniui ar jas kombinuojant), atsižvelgiant į poveikį žmonių sveikatai, gamtinei aplinkai, ekonomiškumą bei kitus prioritetus;
  • panaudotų priemonių efektyvumo ir kenkėjų, ligų sukėlėjų naikinimo pasekmių įvertinimas.

Miško sanitarinės miško apsaugos priemonės - biologinės ir cheminės veikliosios medžiagos ir preparatai, skirti miškų apsaugai nuo ligų ir kenkėjų, taip pat kitos priemonės (sanitariniai kirtimai, vabzdžiagaudžiai medžiai ir kt.), gerinančios miško sanitarinę būklę:

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-30