Oficialioji statistika

Valstybinė miškų tarnyba yra viena iš oficialiosios statistikos rengėjų Lietuvoje. Valstybinė miškų tarnyba rengia ir skelbia oficialiąją statistiką susijusią su Lietuvos miškais. Kiekvienų metų oficialiosios statistikos darbų sąrašas pateikiamas Lietuvos statistikos departamento internetinėje svetainėje.
Valstybinė miškų tarnyba yra parengusi Įsipareigojimą dėl kokybės, kuriame nurodyti pagrindiniai principai ir praktika susiję su kokybiškos statistikos rengimu.
Valstybinė miškų tarnyba skelbia oficialiosios miškų statistikos duomenis ir jų metaduomenis.
2015 m. parengta Jungtinio miškų sektoriaus klausimyno parengimo metodika.

Valstybinės miškų tarnybos parengtus Jungtinio miškų sektoriaus klausimynus už 2015 ir vėlesnius metus galite rasti čia.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-03