Miško naudojimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2007 m. lapkričio 7 d. priėmė nutarimą Nr. 1178 „Dėl metinės valstybinių miškų pagrindinių kirtimų 2009–2013 metų normos patvirtinimo“. Šiame nutarime patvirtinta metinė valstybinių miškų pagrindinių kirtimų norma, apskaičiuota pagal plynojo miško kirtimo ploto ekvivalentą, 2009–2013 metams ir iškertamas likvidinės medienos kiekis.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2013 m. balandžio 10 d. priėmė nutarimą Nr. 304  „Dėl metinės valstybinių miškų pagrindinių kirtimų 2014–2018 metų normos patvirtinimo“. Šiame nutarime patvirtinta metinė valstybinių miškų pagrindinių kirtimų norma, apskaičiuota pagal plynojo miško kirtimo ploto ekvivalentą, 2014–2018 metams ir iškertamas likvidinės medienos kiekis.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2018 m. rugpjūčio 8 d. priėmė nutarimą Nr. 778 „Dėl metinės valstybinių miškų pagrindinių kirtimų 2019–2023 metų normos patvirtinimo“. Šiame nutarime patvirtinta metinė valstybinių miškų pagrindinių kirtimų norma, apskaičiuota pagal plynojo miško kirtimo ploto ekvivalentą, 2019–2023 metams ir iškertamas likvidinės medienos kiekis.

Atskiriems valstybinių miškų valdytojams pagrindinių ir tarpinių kirtimų normas patvirtina Aplinkos ministras savo įsakymais.