Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimas miško savininkų kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais)

Valstybinė miškų tarnyba vadovaudamasi Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimo miško savininkų kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais) taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. 1D-32, administruoja kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimo miško savininkų kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais) procedūras.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-30