BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas
Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cockies). Naršydami toliau Jūs patvirtinate savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Valstybės tarnautojų užduotys

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.) 

1. užduotis: Vykdyti veiklas, kurios reikalingos įstaigai įgyvendinti miškingumo didinimo strategines kryptis 

Vertinimo rodiklis: Organizuota medžių savaiminukais apaugusių žemių inventorizacija (aprėptis bent 1 mln. ha), naujai mišku apaugusių plotų registravimas Miškų kadastre (bent 4 tūkst. ha) ir kt. 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31 

2 užduotis: Vykdyti veiklas, kurios reikalingos įstaigai tapti žinių ir kompetencijų centru, stiprinančias visuomenės ir privačių miškų savininkų švietimą, informavimą ir konsultavimą miškininkystės klausimais 

Vertinimo rodiklis: Organizuotos priemonės (5 vnt.) visuomenei ir privačių miškų savininkams aktualiomis su miškininkyste susijusiomis temomis, didinančios informuotumą apie miškus 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31 

3 užduotis: Vykdyti veiklas, kurios reikalingos tobulinant miškotvarką, miško žemės apsaugą ir apskaitą, miškų priežiūrą ir reguliavimą 

Vertinimo rodiklis: Aiškiau reglamentuotas miškų inventorizacijos ir miškotvarkos procesas ir jo vykdymas, užbaigiant Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcijos projekto parengimą, atliktos priemonės, skatinančios racionaliai naudoti miškų išteklius, didinančios šiltnamio efektą sukeliančių dujų absorbcijas, atkuriančios netvarkomų ūkinių miškų naudojimą, mažinančios neatitikimus tarp skirtingų kadastrų - registrų, užtikrinančios tinkamą miškų apskaitą ir kt. 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31 

4 užduotis: Parengti naują Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro objektų (taksacinių sklypų) identifikavimo, nesiejant jų su girininkijų ribomis, koncepcijos projektą 

Vertinimo rodiklis: Parengta miškų valstybės kadastro objektų (taksacinių sklypų) identifikavimo koncepcija 1 vnt. 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-11-15 

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.) 

1 užduotis: Kiekvieną mėnesį pateikti informaciją Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai apie iš BMŪRFP lėšų finansuojamų sutarčių pasirašymą, jų vykdymą, panaudotas lėšas. 

Vertinimo rodiklis: Iki AM nustatytos datos kiekvieną mėnesį už praėjusį laikotarpį pateiktos ataskaitos apie iš BMŪRFP lėšų finansuojamų sutarčių pasirašymą, jų vykdymą, panaudotas lėšas. 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31 

2 užduotis: Kontroliuoti lėšų panaudojimą pagal patvirtintas sąmatas. 

Vertinimo rodiklis: Nuolat atlikta kontrolė, vizuojant paslaugų, prekių įsigijimo sutartis, paraiškas užsakymus. 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31 

3 užduotis: Parengti organizacijos metinį išlaidų biudžetą pagal kiekvieną mėnesį, pagal finansavimo šaltinius 

Vertinimo rodiklis: Parengtas biudžeto planas pagal kiekvieną mėnesį ir finansavimo šaltinius 1 vnt. 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-02-10 

4 užduotis: Kiekvieną mėnesį parengti ir pateikti biudžeto plano ir fakto vykdymo ataskaitas vadovui, užtikrinti lėšų poreikį veiklai vykdyti 

Vertinimo rodiklis: Pateiktos kiekvieno mėnesio išlaidų biudžeto analizės. 12 vnt. per metus 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-30 

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.) 

1 užduotis: Organizuoti Valstybinės miškų tarnybos veiklos efektyvinimą užtikrinant žaliųjų pirkimų dalies viešuosiuose pirkimuose didinimą ir tausesnį išteklių (efektyvų tarnybinių automobilių, patalpų) naudojimą. 

Vertinimo rodiklis: Žaliųjų pirkimų būdu įsigyjamų prekių, darbų ir paslaugų dalis - 100 proc. (I-IV ketv.). Atsisakyta ne mažiau kaip 2 vnt. tarnybinių automobilių, parengtas efektyvaus tarnybinių automobilių panaudojimo planas (I ketv.), pradėtas įgyvendinimas (II ketv.), įgyvendinta (III ketv.). Patalpų naudojimo efektyvumo analizės atlikimas (II ketv.), pasiūlymų įgyvendinimas (III ketv.). 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-28 

2 užduotis: Parengti viešųjų pirkimų proceso aprašymą ir pateikti pasiūlymus dėl šio proceso efektyvinimo ir optimizavimo. 

Vertinimo rodiklis: Viešųjų pirkimų proceso aprašymo parengimas (III ketv.), pateikti pasiūlymai dėl šio proceso efektyvinimo ir optimizavimo (IV ketv.). 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-09-29 

3 užduotis: Organizuoti keistinų/naujai priimtinų vidinių teisės aktų peržiūrą/parengimo procesą ir pateikimą įstaigos vadovui. 

Vertinimo rodiklis: Atlikta keistinų/naujai priimtinų vidinių teisės aktų (ne mažiau kaip 5 vnt.: Valstybinės miškų tarnybos lygių galimybių, smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašo; Išvykimo į tarnybines komandiruotes Lietuvos Respublikos teritorijoje, užsienio valstybes ir tarnybinių komandiruočių išlaidų atlyginimo tvarkos aprašo; Valstybinei miškų tarnybai nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo aukcionuose taisyklių; Valstybinės miškų tarnybos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo; Rizikų valdymą reglamentuojančio teisės akto) peržiūra/parengimas ir pateikimas įstaigos vadovui (I-IV ketv.). 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-28 

4 užduotis: Organizuoti ir kontroliuoti, kad laimėtų Valstybinės miškų tarnybos bylų skaičius teismuose būtų ne mažesnis kaip 95 proc. 

Vertinimo rodiklis: Laimėtų Valstybinės miškų tarnybos bylų teismuose skaičius ne mažesnis kaip 95 proc. (per I-IV ketv.). 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-28 

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.) 

1 užduotis: Užtikrinti medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės plotų 2022 - 2023 m. inventorizaciją  duomenų priėmimą, tikrinimą, derinimą ir įregistravimą Miškų valstybės kadastre ir Ne miško žemės apaugančios mišku duomenų bazėje. 

Vertinimo rodiklis: Įregistruotas medžių savaiminukų plotas 3000 ha Miškų valstybės kadastre ir 4000 ha Ne miško žemės apaugančios mišku duomenų bazėje. 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-29 

2 užduotis: Pagal savo kompetenciją didinti Miškų kadastro skyriaus veiklos efektyvumą pagal 2022 m. Aplinkos ministerijos vidaus audito ataskaitoje pateiktas išvadas ir pasiūlymus bei priemonių įgyvendinimo planą 

Vertinimo rodiklis: 1) Padidintas interesantų prašymų nagrinėjimo efektyvumas - vidutinis prašymų nagrinėjimo terminas ne ilgesnis kaip 17 d.d. 2) Valstybinės miškų tarnybos tinklalapyje pateikta informacija apie Miškų valstybės kadastro teikiamas paslaugas, jų teikimo būdus ir tvarką, 30 proc. mažinanti laiko sąnaudas interesantų konsultavimui raštu, el. paštu ir telefonu.  3) Padidintas Miškų valstybės kadastro duomenų prieinamumas, juos teikiant per internetines prieigas bei plečiant teikiamų duomenų turinį: duomenų peržiūrų sk. internetinėse prieigose padidintas 20 proc.; duomenų teikimas analogine forma sumažintas 20 proc. 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-29 

3 užduotis: Organizuoti programinio funkcionalumo, skirto Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų duomenų teikimui Nekilnojamojo turto registrui, parengimą ir duomenų teikimą, užtikrinantį Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimą. 

Vertinimo rodiklis: Sukurtas programinis funkcionalumas, skirtas Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų duomenų teikimui iš Miškų valstybės kadastro į Nekilnojamojo turto registrą. Pateikti duomenys 0,5 mln. miško žemės plotui. 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-29 

4 užduotis: Parengti skyriaus veiklos planą 2023m. ir suformuoti skyriaus darbuotojams individualias veiklos užduotis 

Vertinimo rodiklis: Parengtas skyriaus veiklos planas 1 vnt. , parengtos individualios veiklos užduotys darbuotojams 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-02-17 

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.) 

1 užduotis: Peržiūrėti miško sėklinės medžiagos ruošos vertinimo ir Kilmės sertifikatų išdavimo procesus, nustatyti rizikas, paruošti atrankos kriterijus. 

Vertinimo rodiklis: Peržiūrėti miško sėklinės medžiagos ruošos vertinimo ir Kilmės sertifikatų išdavimo procesai, nustatytos rizikos, paruošti vertinimo atrankos kriterijai. 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-20 

2 užduotis: Sukurti miško dauginamosios medžiagos duomenų paviešinimo sistemos parengiamąjį projektą. 

Vertinimo rodiklis: Sukurtas miško dauginamosios medžiagos duomenų paviešinimo sistemos parengiamasis projektas. 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-09-29 

3 užduotis: Paruošti informaciją sklaidai tema – Miško dauginamosios medžiagos kokybė, sertifikavimas, rekomendacijos. 

Vertinimo rodiklis: Paruošta informacija sklaidai tema – Miško dauginamosios medžiagos kokybė, sertifikavimas, rekomendacijos. Parengti 4 video viešinantys dauginamosios medžiagos ruošą. 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-10-01 

4 užduotis: Parengti 2023m. skyriaus veiklos planą ir suformuoti kiekvienam skyriaus darbuotojui individualias užduotis ( KPI). 

Vertinimo rodiklis: Parengtas planas 1 vnt, suformuotos individualios užduotys darbuotojams. 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-02-28 

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.) 

1 užduotis: Organizuoti privačių miškų vidinės miškotvarkos projektų sklypinės miškų inventorizacijos analizę (proceso aprašymą) ir parengti metodiką. 

Vertinimo rodiklis: Aprašytas procesas, parengta ir patvirtinta metodika,1 vnt., pasiūlytos priemonės didinančios veiklos efektyvumą 15 proc. 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-08-31 

2 užduotis: Užtikrinti efektyvų išteklių (kanc. prekių, darbo priemonių, kuro ir kt.) naudojimą vykdant skyriaus funkcijas. 

Vertinimo rodiklis: Sumažinti išteklių naudojimą ne mažiau 15 proc 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-28 

3 užduotis: Koordinuoti leidimų kirsti mišką posistemės (LKMP) kūrimo procesą ir testavimą. 

Vertinimo rodiklis: Pateiktų pasiūlymų kiekis ne mažiau 3 vnt., testavimas- -pagal poreikį. 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-28 

4 užduotis: Organizuoti visuomenės informavimą ir švietimą mišininkavimo klausimais. 

Vertinimo rodiklis: Parengta ir pateikta informacinių pranešimų visuomenei ne mažiau 7 vnt. 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-28 

5 užduotis: Organizuoti ir užtikrinti skyriaus plane numatytų užduočių įvykdymą. 

Vertinimo rodiklis: Parengtas skyriaus  2023m. veiklos planas, suformuotos individualios veiklos užduotys patarėjams ir darbuotojams 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-02-28 

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.) 

1 užduotis: Organizuoti miško sėklinės bazės objektų inventorizaciją 3 VĮ VMU regioniniuose padaliniuose, parengti pažymas,viešinti informaciją apie genetinių išteklių išsaugojimą. 

Vertinimo rodiklis: Įvykdyta inventorizacija 3 VĮ VMU regioniniuose padaliniuose, paskelbti 3 straipsniai. 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-29 

2 užduotis: Dalyvauti FAO  miškų sektoriaus veikloje, kaip atsakingam asmeniui (NFP), įgyvendinant pateiktas užduotis. 

Vertinimo rodiklis: Dalyvauti FAO organizuojamame posėdyje (birželio-liepos mėn.), teikti pasiūlymą dėl Maisto ir Žemės ūkio Genetinių Išteklių Komisijos tarpsesijinės veiklos organizavimo. 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-08-15 

3 užduotis: Į nacionalinius genetinius išteklius įtraukti ne mažiau nei 200 atskirų rūšių augalų veislių, paskelbti Miško genetinių draustinių, sėklinių medynų, sėklinių (genetinių) sklypų,  augalų nacionaliniais genetiniais ištekliais 7 vnt. 

Vertinimo rodiklis: Genetiniai ištekliai papildyti 200 augalų rūšių genetine medžiaga, paskelbti 7 nacionaliniai genetinių išteklių plotai 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-29 

4 užduotis: Atlikti miško sėklinės bazės objektų inventorizacijos vykdymo procesų analizę. 

Vertinimo rodiklis: Atlikta proceso analizė, pasiūlytos priemonės veiklos efektyvinimui, sumažinta admininistracinė našta 15%. 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-10-31 

5 užduotis: Parengti skyriaus  veiklos planą ir suformuoti individualias užduotis ( KPI )  kiekvienam skyriaus darbuotojui 

Vertinimo rodiklis: Parengtas detalus skyriaus  2023m. veiklos planas 1 vnt. ir asmeninės užduotys  skyriaus darbuotojams 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-02-28

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.) 

1 užduotis: Organizuoti svarbiausių miško kenkėjų ir ligų populiacijų dinamikos sekimą, parengti prognozes 2023 metams 

Vertinimo rodiklis: Parengtos šešios ataskaitos svarbiausių miško kenkėjų ir ligų populiacijų dinamikos prognozių 2024 metams 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31 

2 užduotis: Paruošti Lietuvos valstybinių miškų sanitarinės būklės apžvalgas 

Vertinimo rodiklis: Paruoštos Lietuvos valstybinių miškų sanitarinės būklės apžvalgos už 2022 metus ir už 2023 metų pirmą pusmetį 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-08-15 

3 užduotis: Teikti informaciją apie Lietuvos miškų sanitarinę būklę, vykdomas miško sanitarinės apsaugos priemones 

Vertinimo rodiklis: Paskelbti vieną straipsnį populiariame žurnale ir dešimt  žinučių Valstybinės miškų tarnybos internetinėje svetainėje 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31 

4 užduotis: Parengti skyriaus 2023m.  veiklos planą ir suformuoti  individualias veiklos užduotis skyriaus darbuotojams (KPI) 

Vertinimo rodiklis: Parengtas veiklos planas  1 vnt ir veiklos užduotys darbuotojams 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-02-28 

5 užduotis: Aprašyti vieną skyriaus veiklos procesą ir veiklos efektyvumo vertinimo rodiklius 

Vertinimo rodiklis: Aprašytas veiklos procesas 1 vnt.  ir efektyvumo vertinimo rodikliai 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-09-29 

 

RIZIKA, KURIAI ESANT NUSTATYTOS UŽDUOTYS GALI BŪTI NEĮVYKDYTOS 

Kokios aplinkybės gali turėti įtakos nustatytų užduočių neįvykdymui? 

1. Dėl 2023 metų eigoje miškuose kilusių didelio masto masinių miško kenkėjų ar abiotinių faktorių pažeidimo, atsiradęs labai didelis papildomo darbo krūvis, vertinant miškų pažeidimo mastą ir rekomenduojant apsaugos priemones 

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.) 

 1 užduotis: Koordinuoti valstybinės reikšmės miškų plotų schemų rengimą, viešą svarstymą, derinimą ir perdavimą Aplinkos ministerijai. 

Vertinimo rodiklis: Pateikti Aplinkos ministerijai 12 savivaldybių valstybinės reikšmės miškų plotų schemų pakeitimo projektai. 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31 

2 užduotis: Miškų kadastro duomenų patikrinimo žemės sklypuose, kurių miško plotuose yra Nekilnojamojo turto registre registruotų pastatų, organizavimas ir koordinavimas 

Vertinimo rodiklis: Patikrinta miškų kadastro duomenys 256 teritorijų, kuriose yra Nekilnojamo turto registre registruoti pastatai 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31 

3 užduotis: Parengti LR miškų valstybės kadastro duomenų patikrinimo vietoje proceso aprašymą ir pateikti pasiūlymus dėl šio proceso efektyvinimo ir optimizavimo. 

Vertinimo rodiklis: Parengtas LR miškų valstybės kadastro duomenų patikrinimo vietoje proceso aprašymas (III ketv.), pateikti pasiūlymai dėl šio proceso efektyvinimo ir optimizavimo (IV ketv.). 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-31 

4 užduotis: Parengti viešinimui straipsnius, dalyvauti video filmavimuose viešinant VMT ir skyriaus veiklą 

Vertinimo rodiklis: Parengtas viešinimui 1 straipsnis, dalyvauta 1 video filmavime viešinant VMT ir skyriaus veiklą 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-15 

5 užduotis: Parengti  metinį skyriaus veiklos planą ir suformuoti individualias užduotis skyriaus darbuotojams 

Vertinimo rodiklis: Parengtas skyriaus veiklos planas 1 vnt. ir individualios užduotys skyriaus darbuotojams 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-02-17 

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.) 

1 užduotis: Dalyvauti Miškų monitoringo ir strateginių planų reglamento rengimo darbo grupėje, kartu su Aplinkos ministerija rengiant Lietuvos derybinę poziciją. 

Vertinimo rodiklis: Dalyvauta ne mažiau kaip 5 posėdžiuose, parengta derybinė pozicija 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-29 

2 užduotis: Atlikti Nacionalinės miškų inventorizacijos darbų efektyvumo analizę ir pateikti pasiūlymus NMI darbų optimizavimui. 

Vertinimo rodiklis: Parengta ataskaita, įvertintas procesas pateiktos priemonės efektyvumo didinimui 15 proc. 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-09-29 

3 užduotis: Organizuoti renginių ciklą miškų išteklių ir būklės kaitos, apskaitos, naudmenų kaitos, sumedėjusios augmenijos ir jos pokyčių miške, pievose, šlapynėse ir kitoje ne miško žemėje tematikomis. 

Vertinimo rodiklis: Suorganizuoti 4 renginiai. 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-12-29 

4 užduotis: Atlikti einamojo tūrio prieaugio miškuose analizę ir atnaujinti tūrio kaupimo iki 2030 metų prognozes. 

Vertinimo rodiklis: Atnaujintos prognozės paviešintos Aplinkos ministerijos Miškų ir Klimato kaitos politinių grupių posėdžiuose ir spaudoje. 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-06-01 

5 užduotis: Parengti skyriaus  2023m. veiklos planą ir individualias veiklos užduotis ( KPI ) kiekvienam skyriaus darbuotojui 

Vertinimo rodiklis: Parengtas planas 1 vnt ir individualios metinės veiklos užduotys 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-02-28

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 užduotys.) 

1 užduotis: Metinės valstybinių miškų pagrindinių kirtimų normos 2024-2028 m. skaičiavimas. 

Vertinimo rodiklis: Paskaičiuota ir AM pateikta metinė valstybinių miškų pagrindinių kirtimų norma plyno kirtimo ploto ekvivalentu 2024-2028 m. 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-09-30 

2 užduotis: Tobulinti vidinės miškotvarkos projektų rengimo-tvirtinimo procesą. Atverti daugiau duomenų projektų rengėjams 

Vertinimo rodiklis: Parengta vidinės miškotvarkos projektų rizikos vertinimo metodika, ištestuoti projektų rizikos vertinimo programa, atnaujinti vidinės miškotvarkos projektų rengimo PVP aprašus. 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-03-01 

3 užduotis: Parengti  ir pateikti EUROSTAT Jungtinę miškų sektoriaus (JFSQ) ir Miškų sąskaitų (FA) ataskaitas už 2022 m. 

Vertinimo rodiklis: Iki 2023 m. gegužės 20 d. parengta ir pateikta Jungtinę miškų sektoriaus (JFSQ) ataskaitą. 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-05-20 

4 užduotis: Parengti  ir pateikti EUROSTAT Jungtinę miškų sektoriaus (JFSQ) ir Miškų sąskaitų (FA) ataskaitas už 2022 m. 

Vertinimo rodiklis: Iki 2022 m. liepos 15 d. parengta ir pateikta EUROSTAT Miško sąskaitų (FA) ataskaita. 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-07-15 

5 užduotis: Parengti skyriaus veiklos planą ir suformuluoti individualios veiklos užduotis skyriaus darbuotojams 

Vertinimo rodiklis: Parengtas veiklos planas 1 vnt. suformuotos individualios užduotis darbuotojams 

Užduoties įvykdymo terminas: 2023-02-17 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-02-28