Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

2. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

3. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

5. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

6. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

7. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

8. Seka miškų sanitarinę būklę, svarbiausių ligų sukėlėjų ir kenkėjų populiacijų kitimą; organizuoja bei vykdo rekognostinius ir (ar) detalius miško patologijos tyrimus.

9. Renka ir analizuoja informaciją apie abiotinius, ligų, vabzdžių ir žvėrių pažeidimus, tvarko Miško sanitarinės apsaugos skyriaus duomenų bazes.

10. Vertina miškų sanitarinę būklę, dalyvauja komisijose, įvertinančiose plynų sanitarinių kirtimų tikslingumą, kai kertamo medyno plotas didesnis nei 1 ha.

11. Prižiūri miško sanitarinės apsaugos priemonių įgyvendinimą, dalyvauja vykdant plataus masto miško sanitarinės apsaugos priemones.

12. Tiria, propaguoja ir diegia naujas pažangias miško sanitarinės būklės gerinimo, apsaugos nuo ligų ir kenkėjų technologijas.

13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – miškininkystė (arba);

1.3. studijų kryptis – biologija (arba); arba:

1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.5. darbo patirtis – patirtis miškininkystės ar miškotvarkos srityje;

1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų arba vokiečių arba lenkų arba rusų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – A2.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

4. Transporto priemonių pažymėjimai:

4.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).