Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

1. Apdoroja su veiklos sritimi susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu ir aptarnavimu susijusios informacijos apdorojimą.

2. Rengia ir teikia informaciją su veiklos sritimi susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja su veiklos sritimi susijusios informacijos sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

3. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos sritimi susijusiais klausimais.

4. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius su veiklos sritimi arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl veiklos srities rengimą.

5. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl veiklos srities arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

6. Valdo priskirtus žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

8. Organizuoja pavaldžių darbuotojų veiklą.

9. Rengia planus, ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja planų, ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

10. Nustatyta tvarka atstovauja nacionalinėse ir tarptautinėse institucijose bei organizacijose, dalyvauja ES institucijų darbo grupių, tarptautinių ir nacionalinių darbo grupių veikloje.

11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – biologija (arba);

1.3. studijų kryptis – agronomija (arba);

1.4. studijų kryptis – miškininkystė (arba); arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirtis – augalų dauginamosios medžiagos ir augalų veislių srities patirtis;

1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai; arba:

1.8. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.9. darbo patirtis – patirtis miškininkystės ar miškotvarkos srityje;

1.10. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Atitikimas kitiems reikalavimams:

2.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

3. Transporto priemonių pažymėjimai:

3.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).