Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

1. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.

2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

3. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.

5. Vertina ir tvirtina privačių miškų vidinės miškotvarkos projektus.

6. Tvarko vidinės miškotvarkos projektų, parengtų privačių miškų savininkams, duomenų bazę.

7. Rengia privačių miškų vidinių miškotvarkos projektų sąvadus.

8. Nagrinėja kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pateiktus prašymus pripažinti jas miško savininkų kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais).

9. Tvarko internetinio puslapio dalį susijusią su skyriaus veikla.

10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – miškininkystė (arba); arba:

1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.4. darbo patirtis – patirtis miškininkystės ar miškotvarkos srityje;

1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Atitikimas kitiems reikalavimams:

2.1. gebėti dirbti su ArcGIS programomis.