Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

1. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

2. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.

3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

4. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

5. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

6. Pavaduoja kitus valstybės tarnautojus jų nedarbingumo, atostogų metu ar jiems nesant.

7. Nagrinėja prašymus dėl kadastro duomenų ir valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo.

8. Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje ir pasitarimuose.

9. Vertina sklypinės miškų inventorizacijos duomenis.

10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – miškininkystė (arba);

1.3. studijų kryptis – aplinkotyra (arba);

1.4. studijų kryptis – ekologija (arba);

1.5. studijų kryptis – matavimų inžinerija (arba); arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – patirtis miškininkystės ar miškotvarkos srityje;

1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Atitikimas kitiems reikalavimams:

2.1. gebėti dirbti su ArcGIS programomis;

2.2. gebėti dirbti su GPS prietaisais;

2.3. gebėti dirbti su geoinformacinėmis sistemomis.

3. Transporto priemonių pažymėjimai:

3.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).