Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

1. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

2. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.

3. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

5. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

6. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

7. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

8. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

9. Pavaduoja kitus valstybės tarnautojus jų nedarbingumo, atostogų metu ar jiems nesant.

10. Rengia valstybinės reikšmės miškų plotų schemų projektus, organizuoja jų svarstymą.

11. Rengia miškų priskyrimo miškų grupėms planų projektus.

12. Teikia informaciją internetiniame tinklalapyje.

13. Rengia sąlygas teritorijų planavimo dokumentams, derina teritorijų planavimo ir žemėtvarkos planavimo dokumentus.

14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – miškininkystė (arba);

1.3. studijų kryptis – aplinkotyra (arba);

1.4. studijų kryptis – ekologija (arba);

1.5. studijų kryptis – matavimų inžinerija (arba); arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – patirtis miškininkystės ar miškotvarkos srityje;

1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Atitikimas kitiems reikalavimams:

2.1. gebėti dirbti su ArcGIS programomis;

2.2. gebėti dirbti su GPS prietaisais;

2.3. gebėti dirbti su geoinformacinėmis sistemomis.

3. Transporto priemonių pažymėjimai:

3.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).