Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

1. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

2. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.

3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

4. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

5. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.

6. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

7. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

8. Organizuoja brandžių medynų inventorizacijos atrankos metodu darbus, priima teikiamus brandžių medynų inventorizacijos atrankos metodu duomenis.

9. Vykdo miškų būklės stebėseną pagal tarptautines miškų stebėsenos programas.

10. Teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl metodikų, instrukcijų, rekomendacijų ir normatyvų brandžių medynų inventorizacijos atrankos metodu, miškų būklės stebėsenos ir nacionalinės miškų inventorizacijos atrankiniu metodu klausimais tobulinimo.

11. Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje ir pasitarimuose.

12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – miškininkystė (arba); arba:

1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.4. darbo patirtis – patirtis miškininkystės ar miškotvarkos srityje;

1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai. 2. Atitikimas kitiems reikalavimams:

2.1. gebėti dirbti su ArcGIS programomis;

2.2. gebėti dirbti su GPS prietaisais.

3. Transporto priemonių pažymėjimai:

3.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).