Ieškome vyriausiojo specialisto (-ės) dirbti Miškų ūkio priežiūros skyriuje Kretingoje

Galioja iki

2022-09-30

Valstybinė miškų tarnyba ieško

Vyriausiojo specialisto (-ės)

dirbti Miškų ūkio priežiūros skyriuje Kretingoje.

Pareigybės lygmuo – IX.
Pagrindinė veiklos sritis – administracinių paslaugų teikimas.
Papildoma veiklos sritis – stebėsena ir analizė.

Pagrindinės veiklos srities specializacija - leidimų kirsti mišką išdavimas.
Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija - miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos srityse.

Darbo vieta – Kretinga.

Darbo pobūdis:

•    Konsultuoti priskirtos srities klausimais;
•    Apdoroti su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoti su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą;
•    Nagrinėti prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoti prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengti sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoti sprendimų ir atsakymų rengimą;
•    Organizuoti administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoti paslaugų teikimo organizavimą;
•    Rengti ir teikti informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoti informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą;
•    Apdoroti su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoti susijusios informacijos apdorojimą;
•    Atlikti skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoti skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą;
•    Atlikti suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoti suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą;
•    Rengti ir teikti informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoti informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą;
•    Rengti ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoti ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą;
•    Vykdyti kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus;
•    Tikrinti privačių miškų inventorizaciją (sklypų išskyrimą ir jų taksacinių rodiklių nustatymą). Vertinti arba tvirtinti miško želdinimo ir žėlimo projektus;
•    Išduoti leidimus kirsti mišką, vertinti pranešimus apie ketinimą kirsti mišką;
•    Pagal kompetenciją įstatymų nustatyta tvarka surašyti administracinių nusižengimų protokolus už pažeidimus, nurodytus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse;
•    Registruoti abiotinių veiksnių, ligų, vabzdžių ir gyvūnų padarytus pažeidimus.

Specialieji reikalavimai darbuotojui:

•    Išsilavinimas:
–    aukštasis universitetinis (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija, studijų kryptis – miškininkystė, arba
–    aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija ir ne mažesnė, nei 1 metų darbo miškininkystės ar miškotvarkos srityje patirtis;
•    B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.

Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

•    komunikacija – 4 lygis;
•    analizė ir pagrindimas – 3 lygis;
•    patikimumas ir atsakingumas – 3 lygis;
•    organizuotumas – 3 lygis;
•    vertės visuomenei kūrimas – 3 lygis.

Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

•    konfliktų valdymas – 3 lygis;
•    orientacija į aptarnaujamą asmenį – 3 lygis;
•    informacijos valdymas – 3 lygis.

Atlyginimas:

•    Pareiginės algos koeficientas – 8,60 (nuo 1556,60 Eur neatskaičius mokesčių).


Prašymai priimami iki š. m. rugsėjo 30 d. (imtinai).

Prašymus pateikti čia: https://portalas.vtd.lt/lt/misku-ukio-prieziuros-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;50938.html