Informacija Vidinės miškotvarkos projektų rengėjams

Parengtus vidinės miškotvarkos projektus ir jų skaitmeninius duomenis tikrinimui ir tvirtinimui siųskite el. paštu: [email protected]

1. Atnaujinti regioninių padalinių, girininkijų sąrašas, miškų grupių ir žemės naudmenų klasifikatoriai;

2. Miško kirtimo atliekų potencialo skaičiuoklė

3. Kitos skaičiuoklės

Naujas miškų grupių klasifikatorius naudotinas rengiant vidinės miškotvarkos projektus tik tiems miškams kurie miškų grupėms ir pogrupiams priskirti pagal naujai patvirtintą normatyvą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 2 d. nutarimas Nr. 1249), todėl tikslinga išsisaugoti ir senesnes bylas (failus). Suarchyvuotus failus išsisaugokite DBFS direktorijoje. Jei byloje padaryti ne visi administraciniai pasikeitimai, informuokite Darių Vižlenską el. paštu [email protected].

  • Privalomi miškų apsaugos ir aplinkosauginiai reikalavimai (2022-04-11) [docx] [PDF]
  • Rekomendacijos rengiant vidinės miškotvarkos projektą (2022-04-11) [docx] [PDF]
  • Prašymas dėl vidinės miškotvarkos projekto galiojimo pratęsimo [docx] [PDF]
  • Prašymas dėl vidinės miškotvarkos projektų rengėjo registracijos [docx] [PDF]
  • Prašymas dėl vidinės miškotvarkos projekto pripažinimo netekusiu galios [docx] [PDF]
  • Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų sąrašas [docx] [PDF]
  • Medžių rūšių kilmes rajonai (nauji) [nuoroda]
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-28