Valstybinės miškų tarnybos suteiktų paslaugų kokybės vertinimas

Įvertinkite Valstybinės miškų tarnybos teikiamas paslaugas.

 • *

  Kokia paslauga Jums buvo suteikta?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Konsultacija

  Administracinė paslauga

  0
 • *

  Kokiu klausimu kreipėtės? 

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Dėl teisės kirsti mišką suteikimo

  Dėl medienos gabenimo

  Dėl jaunuolynų ugdymo

  Dėl miško želdinimo ir žėlimo projektų rengimo, vertinimo ar tvirtinimo

  Dėl miško želdinimo darbų kokybės vertinimo

  Dėl miško žėlinių, želdinių apskaitos ar jų kokybės

  Dėl miškų būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo

  Dėl kompensacijos privataus miško savininkams už saugomose teritorijose nustatytus apribojimus

  Dėl miško sanitarinės apsaugos ar sanitarinių kirtimų

  Dėl vidinės miškotvarkos projektų rengimo, vertinimo ar tvirtinimo

  Dėl vidinės miškotvarkos projektų rengėjų registravimo

  Dėl kooperatinių bendrovių pripažinimo miško kooperatinėmis bendrovėmis

  Dėl miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis

  Dėl miškų valstybės kadastro duomenų teikimo, tikslinimo

  Dėl medynų vidutinės rinkos vertės

  Dėl miško kertinių buveinių

  Dėl miško sėklų kokybės

  Dėl miško dauginamosios medžiagos įvežimo, naudojimo ar tiekėjų įtraukimo į MDM tiekėjų sąrašą

  Dėl nepriklausomo medienos matuotojo atestavimo ar atestato išdavimo

  1
 • *

  Kokiu būdu kreipėtės į Valstybinę miškų tarnybą dėl paslaugos suteikimo?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Atvykau į vietą

  Elektroniniu paštu

  Paštu

  Telefonu

  Per ALIS (Aplinkosaugos leidimų išdavimo sistemą)

  2
 • *

  Ar žinote Jus aptarnavusio specialisto vardą, pavardę, pareigas?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Ne

  Taip

  Specialisto vardas, pavardė, pareigos
  3
 • *

  Ar, Jūsų nuomone, Jūs buvote mandagiai aptarnautas?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Taip, aptarnavimas buvo labai mandagus

  Galėtų būti ir geriau

  Ne, esu nepatenkintas

  4
 • *

  Ar, Jūsų nuomone, Jus aptarnavęs darbuotojas pakankamai įsigilino į Jūsų problemą?

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Taip

  Ne

  5
 • *

  Prašome  įvertinti Jums suteiktos paslaugos kokybę 5 balų sistemoje.

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Labai kokybiškai suteikta paslauga – 5 balai

  Kokybiškai suteikta paslauga – 4 balai

  Vidutiniškai suteikta paslauga – 3 balai

  Nekokybiškai suteikta paslauga – 2 balai

  Labai nekokybiškai suteikta paslauga – 1 balas

  6
 • *

  Jūsų atsiliepimai/nusiskundimai/pasiūlymai.

  Daugiau

  7
 • *
  Saugos kodas
  Įveskite paveikslėlyje matomus simbolius.
  Captcha
  8
 • 9
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-24