2024-04-16

Surengti mokymai apie skaitmeninių brėžinių naudojimą planuojant ūkinę veiklą miškuose (video)

Š. m. balandžio 16 dieną Valstybinė miškų tarnyba surengė nuotolinį seminarą vidinės miškotvarkos projektų rengėjams „Skaitmeninių medynų planų rengimas QGIS aplinkoje“ apie atvirojo kodo geografinės informacinės sistemos QGIS naudojimą projektuojant ūkinę veiklą miškuose. Tai jau antrasis seminaras, surengtas šia tema.

Šį kartą klausytojams pristatėme šiam darbui skirtą „shp“ komplektą – ruošinį, suderinamą su GIS lauko darbų įranga bei šiuo metu galiojančiais vidinės miškotvarkos projektų rengimo reikalavimais. Seminarą vedęs kolega Vytautas Bardauskas parodė ir visus skaitmeninio plano parengimo etapus.

Kolega supažindino su ruošinių panaudojimo galimybėmis, naudojamais geografinių duomenų formatais, išorinių duomenų prijungimo galimybėmis, naudojamais geometriniais objektais, jų redagavimo įrankiais, transformacijos galimybėmis.

Programa QGIS naudojama GIS duomenų peržiūrai, duomenų įvedimui, GIS analizei ir sudėtingų žemėlapių pristatymams, atlasams bei ataskaitoms rengti.

Mokymais siekiama, kad tiek miškotvarkos projektų rengėjai, tiek Valstybinės miškų tarnybos specialistai turėtų reikiamas kompetencijas naudoti skaitmeninius GIS duomenis, vertinti gautą skaitmeninę informaciją.

Seminaro vaizdo įrašą žiūrėkite čia:

Valstybinė miškų tarnyba yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, kuri įgyvendina valstybės politiką gamtos išteklių (miškų, augalų nacionalinių genetinių išteklių) valdymo srityje.