2022-08-10

Patikrinta augalų nacionaliniams genetiniams ištekliams priskirtų medžių ir jų grupių būklė

Valstybinės miškų tarnybos Miško genetinių išteklių skyriaus specialistai atliko augalų nacionaliniams genetiniams ištekliams priskirtų pavienių medžių ir jų grupių inventorizacijas Kauno Ąžuolyno parke, VDU botanikos sode ir T. Ivanausko Obelynės sodyboje. Inventorizacijų metu buvo nustatyti medžių taksaciniai rodikliai ir įvertinta sanitarinė būklė.

Kauno Ąžuolyno parke auga 15 nacionalinių genetinių išteklių statusą turintys paprastieji ąžuolai. Nustatyta, kad jų visų sanitarinė būklė gera.

VDU botanikos sode auga 11 nacionalinių genetinių išteklių statusą turintys pavieniai medžiai (paprastasis skroblas, dviskiautis ginkmedis, virgininis kadagys, japoninis ir sibirinis maumedžiai, gelsvažiedis tulpmedis, europinis kukmedis, vakarinė tuja, paprastasis skroblas) ir 6 medžių grupės (europinio kėnio, japoninio puošmedžio, serbinės eglės, didžiosios tujos, paprastojo buko, kininės metasekvojos). Nustatyta, kad viena paprastosios eglės medžių grupė, dėl žievėgraužio tipografo padarytos žalos, žuvo. Taip pat nustatyta, kad viena vakarinė tuja buvo išversta vėjo.

T. Ivanausko Obelynės sodyboje auga 7 nacionalinių genetinių išteklių statusą turintys pavieniai medžiai (europinis kėnis, dviskiautis ginkmedis, gelsvažiedis tulpmedis, amūrinis kamštenis, kapoklinis tujenis, kanadinė cūga) ir 3 medžių grupės (žirniavaisio puskiparisio, europinio kukmedžio ir didžiosios tujos). Dalis medžių sodinti paties prof. T. Ivanausko. Visų medžių būklė gera.

Ant medžių pakabintos kortelės informuojančios, kad medis yra priskirtas augalų nacionaliniams genetiniams ištekliams.

Valstybinė miškų tarnyba yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir įgyvendina valstybės politiką gamtos išteklių (miškų, augalų nacionalinių genetinių išteklių) valdymo srityje, vadovaudamasi Europos Sąjungos daugiatikslės (daugiafunkcinės) miškininkystės politikos principais ir Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytais galimybės naudotis genetiniais ištekliais ir sąžiningo bei teisingo naudos, gaunamos juos naudojant, pasidalijimo principais.