2023-01-20

Dalyvavome Valstybės duomenų konferencijoje 2023

Š. m. sausio 19 d. Vilniuje Gedimino p. 35 vyko Valstybės duomenų konferencija 2023. Valstybinė miškų tarnyba Valstybės informacinių technologijų infrastruktūros konsolidavimo ir jos valdymo optimizavimo procese dalyvauja nuo 2021 m. ir taip prisideda prie Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos kūrimo.

Įstaigą konferencijoje atstovavo Valstybinės miškų tarnybos Miškų kadastro skyriaus vedėjas Ričardas Beniušis. 

Konferenciją organizavo Valstybės duomenų agentūra (buvęs Lietuvos statistikos departamentas). Konferencijos tikslas – suburti duomenų valdytojus ir paskleisti žinią, kad pokyčiai duomenų atvėrimo kryptimi jau prasidėjo. 

Konferenciją atidarė Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclerė Giedrė Balčytytė, kuri savo kalboje akcentavo, kad valstybės sėkmė labai priklauso nuo to kaip greitai įgyvendinamas duomenų skaitmeninimas ir jų operatyvus panaudojimas sprendimų priėmimui. Taip pat pažymėjo, kad pokytis į duomenimis grįstą valdyseną jau prasidėjo ir tęsis. 

Konferencijos plenarinėje sesijoje „Duomenų galia“ pranešimus skaitė dr. Emmanuel Letouze iš ne pelno siekiančios organizacijos „Think-and-do-tank“ ir Austrijos statistikos tarnybos generalinis direktorius dr. Tobias Thomas. 

Renginio metu vyko atviros diskusijos „Remtis duomenimis priimant politinius sprendimus – misija įmanoma?“ ir „Atviri duomenys – proveržio belaukiant“ tematika. Jų metų buvo aptartas valstybėje kuriamos Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos, dar vadinamos „Duomenų ežeru“, reikalingumas, duomenų atvėrimo privalumai, jų naudojimo galimybės, galimos rizikos. 

Valstybinė miškų tarnyba yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, kuri įgyvendina valstybės politiką gamtos išteklių (miškų, augalų nacionalinių genetinių išteklių) valdymo srityje.