2008 m.

LIETUVOS NACIONALINĖ MIŠKŲ INVENTORIZACIJA 2004-2008. MIŠKŲ IŠTEKLIAI IR JŲ KAITA 2009

      

Lietuvos nacionalinė miškų inventorizacija 2004-2008. Miškų ištekliai ir jų kaita. Lietuvos miškų ūkio statistika 2009 II dalis. Autoriai: Andrius Kuliešis, Gintaras Kulbokas. Aplinkos ministerija, Valstybinė miškotvarkos tarnyba. - Kaunas: Leidykla, 2009. - 88 psl.: iliustr.

Knygoje išanalizuoti 1998-2008 metų nacionalinės miškų inventorizacijos rezultatai. Labai glaustai pateikiami pagrindiniai miško išteklių rodikliai, jų kaita, įvertintas miško ūkinės veiklos poveikis miškų rūšinei sudėčiai, biologinei įvairovei, medynų našumui, medienos sukaupimui brandos amžiuje. Pagrindinės miškų charakteristikos pateikiamos pagal nuosavybės formas, miškų grupes, apskritis. Knyga iliustruota paveikslais, diagramomis.

Skirta valstybės valdymo, miškų ūkio, medienos pramonės, miškotvarkos specialistams, studentams, plačiajai visuomenei.

Recenzavo doc. dr. Edmundas Petrauskas, Viktoras Karašauskis. Tiražas 1000 egz. Leidykla "Lututė".

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-16