2007 m.

LIETUVOS NACIONALINĖ MIŠKŲ INVENTORIZACIJA 2003-2007. MIŠKŲ IŠTEKLIAI IR JŲ KAITA 

Lietuvos nacionalinė miškų inventorizacija 2003-2007. Miškų ištekliai ir jų kaita. Lithuania national forest inventory 2003-2007. Forest resources and their dynamic. Autoriai Authors: A. Kuliešis, G. Kulbokas, A. Kasperavičius, M. Kvalkauskienė. Aplinkos ministerija, Ministry of environment. Valstybinė miškotvarkos tarnyba, State Forest Survey Service. - Kaunas: Lututė, 2009. - 284 psl.: iliustr.

Knygoje pateikiami nacionalinės miškų inventorizacijos teoriniai ir metodiniai pagrindai, atrankos schemos, jos įvertinimas, duomenų apdorojimo principai. Išanalizuoti antrosios nacionalinės miškų inventorizacijos duomenys. Pateikiama gausi statistinė Lietuvos miškų ir jų kaitos 1998-2007 m. charakteristika pagal nuosavybės formas, miškų grupes, apskritis. Knyga gausiai iliustruota schemomis, diagramomis, žemėlapiais.

Skirta valstybės valdymo, miškų ūkio, medienos pramonės, miškotvarkos specialistams, studentams, plačiajai visuomenei.

Lietuvių kalbos redaktorė Giedrė Eidukevičienė, į anglų kalbą vertė Ina Janulaitienė, maketavo Mindaugas Kirstukas.

2009 01 30 Tiražas 1000 egz. Leidykla "Lututė", atspausdino "Spauda".

1. Titulinis
2. Turinys
3. Nacionalinės miškų inventorizacijos vykdytojai
4. Įsakymas
5. Įvadas
6. Nacionalinės miškų inventorizacijos 2003-2007 m. ypatumai
7. Duomenų patikimumas, tikslumas
8. Inventorizacijos analizė ir rezultatai
9. Miškų statistika NMI 2007
10. Miškų išteklių kaita ir naudojimas
11. Tematiniai Lietuvos miškų žemėlapiai
12. Pilnas leidinys
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-16