2003 m.

LIETUVOS NACIONALINĖ MIŠKŲ INVENTORIZACIJA 1998-2002. ATRANKOS SCHEMA, METODAI, REZULTATAI LIETUVOS NACIONALINĖ MIŠKŲ INVENTORIZACIJA 1998-2002. ATRANKOS SCHEMA, METODAI, REZULTATAI

Lietuvos nacionalinė miškų inventorizacija 1998-2002. Atrankos schema, metodai, rezultatai. Lithuanian national forest inventory 1998-2002. Sampling design, methods, results. Autoriai: Andrius Kuliešis, Albertas Kasperavičius, Gintaras Kulbokas, Milda Kvalkauskienė. Aplinkos ministerija, Valstybinė miškotvarkos tarnyba. - Kaunas: Naujasis lankas, 2003. - 256 psl.: iliustr.ISBN 9955-03-185-9 UDK 630.5(474.5)Li301

Lietuvių kalbos redaktorė Asta Kristinavičienė, į anglų kalbą vertė Ina Janulaitienė. 2003 06 01 Tiražas 850 egz. Leidykla "Naujasis lankas", atspausdino UAB Standartų spaustuvė.

Knygoje pateikiami nacionalinės miškų inventorizacijos teoriniai ir metodiniai pagrindai, atrankos schema, jos įvertinimas, duomenų apdorojimo algoritmai. Išanalizuoti pirmųjų penkerių inventorizacijos metų duomenys. Pateikiama gausi statistinė Lietuvos miškų charakteristika pagal nuosavybės formas, miškų grupes, apskritis. Knyga gausiai iliustruota schemomis, diagramomis, žemėlapiais.

Skirta valstybės valdymo, miškų ūkio, medienos pramonės, miškotvarkos specialistams, studentams, plačiajai visuomenei.

1. Titulinis
2. Turinys
3. Recenzento žodis
4. Nacionalinės miškų inventorizacijos vykdytojai
5. Įsakymas
6. Įvadas
7. Metodai, atrankos schema
8. Matavimų organizavimas, duomenų apdorojimas
9. Metodologijos tinkamumo įvertinimas
10. Matavimų tikslumo analizė
11. Inventorizacijos analizė ir rezultatai
12. Miškų statistika NMI 2002
13. Tematiniai Lietuvos miškų žemėlapiai
14. Literatūra
15. Paskutinis
16. Pilnas leidinys
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-16