2010-2019

1. Privačių miškų tvarkymas pagal individualius 2010-2019 m. miškotvarkos projektus

1.1. Projektų skaičius, rengėjai

1.2. Miškotvarkos projektais apimtas miško plotas

1.3. Miško žemės funkcinis pasiskirstymas

2. Medynų plotai

2.1. Brandūs medynai ir jų naudojimas

3. Medienos ištekliai privačiuose miškuose

4. Projektuojamos ūkinės priemonės

4.1. Pagrindinio naudojimo kirtimai

4.2. Tarpiniai kirtimai

4.3. Visi kirtimai

4.2. Miškų atkūrimas

Privačių miškų miškotvarkos projektų skaičius ir plotai miškų padalinių teritorijose (3 lentelė)
Privačių miškų miškotvarkos projektų žemės plotų pasiskirstymas pagal žemės naudmenas ir miškų grupes (4 lentelė)
Privačių miškų miškotvarkos projektų plotų pasiskirstymas pagal žemės naudmenas miškų padalinių teritorijose (5-1 lentelė)
Privačių miškų miškotvarkos projektų plotų pasiskirstymas pagal žemės naudmenas, miškų grupes ir pogrupius (5-2 lentelė)
Medynų plotai miškų padalinių teritorijose pagal privačių miškų miškotvarkos projektų duomenis (6-1 lentelė)
Brandžių medynų plotai III ir IV grupių miškuose, tvarkomuose pagal individualius miškotvarkos projektus, miškų padalinių teritorijose (6-2 lentelė)
Medynų plotai pagal privačių miškų miškotvarkos projektų paruošimo metus (6-3 lentelė)
Brandžių medynų plotai III ir IV grupių miškuose pagal individualių miškotvarkos projektų paruošimo metus (6-4 lentelė)
Medynų vidutiniai tūriai pagal vyraujančią medžių rūšį, miškų padalinių teritorijose pagal individualių miškotvarkos projektų duomenis (6-5 lentelė)
Vidutiniai brandžių medynų tūriai III ir IV grupių miškuose pagal medynus, miškų padalinių teritorijose pagal individualių miškotvarkos projektų duomenis (6-6 lentelė)
Medynų vidutiniai tūriai pagal vyraujančią medžių rūšį ir individualių miškotvarkos projektų paruošimo metus (6-7 lentelė)
Vidutiniai brandžių medynų tūriai III ir IV grupių miškuose pagal medynus ir individualių miškotvarkos projektų paruošimo metus (6-8 lentelė)
Medynų, tvarkomų pagal privačių miškų miškotvarkos projektus, plotų ir tūrių pasiskirstymas pagal vyraujančias medžių rūšis, miškų grupes ir amžiaus klases (7 lentelė)
Medynų, tvarkomų pagal privačių miškų miškotvarkos projektus, plotų pasiskirstymas pagal miškų grupes (8 lentelė)
Medynų, tvarkomų pagal privačių miškų miškotvarkos projektus, plotų pasiskirstymas pagal miškų grupes miškų padalinių teritorijose (9 lentelė)
Medynų, tvarkomų pagal privačių miškų miškotvarkos projektus, plotų pasiskirstymas pagal bonitetines klases (10 lentelė)
Medynų, tvarkomų pagal privačių miškų miškotvarkos projektus, plotų pasiskirstymas pagal skalsumą (11 lentelė)
Privačių miškų, tvarkomų pagal individualius miškotvarkos projektus, medynų rodikliai (12 lentelė)
Projektuojamų pagrindinių kirtimų ploto, stiebų tūrio ir likvidinės medienos tūrio pasiskirstymas pagal kirtimų rūšis miškų padalinių teritorijose, pagal privačių miškų miškotvarkos projektų duomenis (13-1 lentelė)
Projektuojamų kirtimų ploto, stiebų tūrio ir likvidinės medienos tūrio pasiskirstymas pagal kirtimų rūšis miškų padalinių teritorijose, pagal privačių miškų miškotvarkos projektų duomenis (13-2 lentelė)
Projektuojamo pagrindiniais kirtimais iškirsti ploto, tūrio ir likvidinės medienos tūrio pasiskirstymas pagal kirtimo rūšis medynuose pagal privačių miškų miškotvarkos projektų duomenis (13-3 lentelė)
Projektuojamų kirtimų ploto, stiebų tūrio ir likvidinės medienos tūrio pasiskirstymas pagal kirtimų rūšis, vyraujančias medžių rūšis pagal privačių miškų miškotvarkos projektų duomenis (13-4 lentelė)
Projektuojamų tarpinių kirtimų ploto, stiebų tūrio ir likvidinės medienos tūrio pasiskirstymas pagal kirtimų rūšis miškų padalinių teritorijose, pagal privačių miškų miškotvarkos projektų duomenis (13-5 lentelė)
Projektuojamo tarpiniais kirtimais iškirsti ploto, tūrio ir likvidinės medienos tūrio pasiskirstymas pagal kirtimo rūšis medynuose pagal privačių miškų miškotvarkos projektų duomenis (13-6 lentelė)
Projektuojamas miškų atkūrimo priemonių plotas miškų padalinių teritorijose pagal individualių miškotvarkos projektų duomenis (14-1 lentelė)
Projektuojamas miškų atkūrimo priemonių plotas pagal žemės naudmenas pagal individualių miškotvarkos projektų duomenis (14-2 lentelė)

Privačiuose miškuose suprojektuota ūkinė veikla (15 lentelė)
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-09